Kačický tunel

Kačický tunel

Kačický tunel (číslo 1) leží na trati 170 Zvolen – Vrútky ako prvý tunel úseku Banská Bystrica – Čremošné. Nachádza sa priamo v Banskej Bystrici medzi mestskými časťami Rudlová a Kostiviarska a prechádza popod kopec Kačica (odtiaľ názov). Je dlhý 350 metrov a celý leží v priamke. Tesne pred banskobystrickým portálom sa nachádzala dnes už zrušená osobná zastávka Banská Bystrica.

Miro Čiampor.