FS 3

FS 3

FS 3 - Fotogrametrický Stroj slúži ku fotogrametrickému zameriavaniu objektov a zariadení v blízkosti koľaje za účelom dokumentácie ich polohy alebo pre zistenie priestorovej prechodnosti. Stroj je tvorený upraveným motorovým vozňom r. 810 (snímkovanie, čiastočné vyhodnotenie, ubytovanie obsluhy) a jedným alebo dvoma prívesnými vozíkmi PV (vlícovací rám, meracie zariadenie).

Technické údaje:

Dĺžka prepravná/pracovná: 27,6/28,3-45 m
Hmotnosť: cca 40,5 t
Pracovná rýchlosť: do 5 km/h