Bílik Branislav

362.011

Model dvojsystémového elektrického rušňa 362.011-9 vznikol na základe predlohy , ktorá je v súčastnosti dislokovaná v RD BRATISLAVA. Je to model z polostavebnice ČStrain v mierke H0 1:87. Rušeň dostal veľa drobných vylepšení a doplnkov, ako je napriklad: leptané stupačky, nové šmýkadlá na zberačoch, čelné ochranné zákryty, záclonky a mnohé iné. Ako pohon, bol použitý štandartný pojazd PIKO z lok. r. 372 ČD. Na maskách podvozkov sú odstránené pôvodné snímače VZ nemeckeho typu. Podvozky su doplnené tlmičmi vrtivých pohybov. Celá stavba trvala približne 50 hodín. Škoda, ze tento posobivý náter v budúcnosti podlahne unifikacii. (fotografie urobené digitalnou kamerou!)

362.015

Model rušňa 362.015-0 vznikol na základe predlohy skutočného vzoru, ktorý bol ako prvý stroj na Slovensku vybraný na aplikáciu celoplošnej reklamy. Tou firmou ktorá mala záujem sa stala spoločnosť na výrobu nealkoholických napojov Coca-Cola. Pokračovanie...