Fals-z

Fals-z

Otvorený štvornápravový nákladný vozeň špeciálnej stavby.
Otvorený výsypný vozeň s pneumatickým ovládaním po jednotlivých výsypných klapkách. Určený je na prepravu uhlia, rudy, piesku, koksu....

dĺžka: 12,43 m
hmotnosť prázdneho vozňa: 23,7 t
ložná hmotnosť, závisí od kategórie a je od 36 po 57 t
ložný objem je 57 kubíkov
samovýsypný vozeň