Bzenec

Železničná stanica Bzenec leží na trati SŽDC č. 340 Brno hl.n. - Uherské Hradiště. Odbočuje z nej trať SŽDC č. 342 do Moravského Písku.
SZZ je elektromechanické so svetelnými návestidlami s rýchlostnou náv. sústavou. Stanica má šesť dopravných koľají (stav r. 2004).

Kilometrická poloha : 77,7 km
Nadmorská výška : 185 m.n.m.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Brna hl.n.