Čachtice, most cez Jablonku

Most cez Jablonku pri Čachticiach

sa nachádza na jednokoľajnej trati ŽSR číslo 121 Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce.

Most v Čachticiach leží v oblúku R=300 m so zváranými plnostennými hlavnými nosníkmi rozpätia 27,2 m s dolnou mostovkou a s trecími montážnymi spojmi s vysokopevnostnými skrutkami bol vyrobený v mostárni VSŽ Košice a postavený v 1985.

Miroslav Kožuch

Pozri aj: http://rail.sk/skhist/mosty/myjava.htm