Fotoblog


Slovensko
Výsledok šrotovania Žehličiek v Galante
+2
Slovensko
Rušeň 770
Slovensko
751.118 na Mn 85301
2 +1
Slovensko
Stalo sa pred rokom
3
Slovensko
750 183-6 ''Dášenka'' OSD Nové Zámky na 151-tke
+2
Slovensko
rušeň 710
1 +1
Slovensko
350.001 s Honekrami
1
Slovensko
422.0108
Slovensko
Mechanické návestidlo na Rendezi
1
Slovensko
Žehličky do šrotu
+2
Slovensko
Bobina v žst. Kysak
Slovensko
812 035-4 ''Kryštálka''
4 +2
Slovensko
Rušeň rady 736
4
Slovensko
Likvidácia vlečky Plastika, a.s., Ivanka pri Nitre
2 +2
Slovensko
Siemens Vectron 383 108 na R603 PSS Lišiak
Slovensko
dnešné sneženie v cíferi
5 +1
Slovensko
Znovuzavedenie osobnej dopravy na trati Zvolen os.
16
Slovensko
Mn 86542
4 +2
Slovensko
Obnovenie osobnej dopravy na trati Zvolen - Šahy
+2
Slovensko
(ne)Push-pull s 263.006-9
5