Fotoblog - Moje príspevky


Česko
371.005-0 Pepin na ZJ
Slovensko
EM 475.1046/1045
2 +2
Slovensko
Odklon R 946
Slovensko
712.407-6
2 +2
Európa
Jediná sekce dvojitého „sergeje“
9 +2
Slovensko
182.096-8 CARBORAIL
Slovensko
230.095-2 a 230.067-1
Česko
Testování kloubového trolejbusu PMDP v Praze
+2
Slovensko
Vlak s rušnom radu 183
14
Slovensko
Výsledok šrotovania Žehličiek v Galante
+2
Slovensko
Rušeň 770
Slovensko
Spomienka na Magdu - M 131.1125
+1
Slovensko
751.118 na Mn 85301
2 +1
Slovensko
Rušeň 754.084-2 na zdvihákoch
Česko
Čmelák v Petrovicích
Slovensko
Stalo sa pred rokom
3
Česko
Vectroni v Petrovicích u Karviné
+1
Slovensko
Kolajová váha v RD Haniska pri Košiciach
+2
Česko
Trafo z Mochova
+2
Slovensko
750 183-6 ''Dášenka'' OSD Nové Zámky na 151-tke
+2