Fotoblog - Moje príspevky


Slovensko
Výsledok šrotovania Žehličiek v Galante
+2
Slovensko
Rušeň 770
Slovensko
Spomienka na Magdu - M 131.1125
+1
Slovensko
751.118 na Mn 85301
2 +1
Slovensko
Rušeň 754.084-2 na zdvihákoch
Česko
Čmelák v Petrovicích
Slovensko
Stalo sa pred rokom
3
Česko
Vectroni v Petrovicích u Karviné
+1
Slovensko
Kolajová váha v RD Haniska pri Košiciach
+2
Česko
Trafo z Mochova
+2
Slovensko
750 183-6 ''Dášenka'' OSD Nové Zámky na 151-tke
+2
Slovensko
rušeň 710
1 +1
Slovensko
350.001 s Honekrami
1
Európa
V žst. Szerencs a Sátoraljaújhely
+2
Česko
Brejlovec 754 051-1
Európa
Bzmot 343
1 +2
Slovensko
422.0108
Slovensko
Mechanické návestidlo na Rendezi
1
Slovensko
Žehličky do šrotu
+2
Slovensko
HKV.757.024-5 posunuje do RD Košice
+2