Dislokácie HDV

HDV: . Depo: Spoločnosť:
HDV
Dislokácia
Korp.
Vyrobené
Bratislava hl. 
 
 

350.001 ZSSK

Číslo HDV
350.001
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV - V 6/2015 ukončená EH v ŽOS Vrútky
Dislokácia
Bratislava hl.
Posledný update
7.7.2015 13:08
Bratislava hl. 
 
 

350.002 ZSSK

Číslo HDV
350.002
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Ďalšie info
2/2015 dokončená EH v ŽOS Vrútky
8/2020 dokončená EH v ŽOS Vrútky a obdržaný "veľtržný" náter
Posledný update
14.12.2020 10:12
Bratislava hl. 
 

350.003 ZSSK

Číslo HDV
350.003
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV - od 11/2021, km do EH
Dislokácia
Bratislava hl.
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
6.1.2022 10:01
Bratislava hl. 
 
 

350.004 ZSSK

Číslo HDV
350.004
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Ďalšie info

HDV vybavené mobilnou časťou ETCS.

Posledný update
26.12.2011 20:09
Bratislava hl. 
 
 

350.005 ZSSK

Číslo HDV
350.005
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV - od 7/2021, km do EH
Dislokácia
Bratislava hl.
Ďalšie info

Dosadená klimatizácia stanovíšť rušňovodiča.

Posledný update
9.8.2021 11:00
Bratislava hl. 
 

350.006 ZSSK

Číslo HDV
350.006
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

HDV vybavené mobilnou časťou ETCS.

Posledný update
6.2.2014 13:42
Bratislava hl. 
 

350.007 ZSSK

Číslo HDV
350.007
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

HDV vybavené mobilnou časťou ETCS.

Posledný update
18.12.2010 2:52
Bratislava hl. 
 
 

350.008 ZSSK

Číslo HDV
350.008
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Posledný update
26.1.2018 19:39
Bratislava hl. 
 

350.011 ZSSK

Číslo HDV
350.011
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

HDV vybavené mobilnou časťou ETCS.

Posledný update
31.10.2010 16:10
Bratislava hl. 
 

350.012 ZSSK

Číslo HDV
350.012
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
22.9.2014 15:35
Bratislava hl. 
 

350.013 ZSSK

Číslo HDV
350.013
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
8.4.2014 22:08
Bratislava hl. 
 
 

350.014 ZSSK

Číslo HDV
350.014
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Ďalšie info

Dosadená klimatizácia stanovíšť rušňovodiča.


HDV vybavené mobilnou časťou ETCS.

Posledný update
26.12.2011 20:09
Bratislava hl. 
 

350.015 ZSSK

Číslo HDV
350.015
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
10.12.2017 22:12
Bratislava hl. 
 

350.016 ZSSK

Číslo HDV
350.016
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
12.12.2007 17:24
Bratislava hl. 
 

350.017 ZSSK

Číslo HDV
350.017
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

HDV vybavené mobilnou časťou ETCS.

Posledný update
6.2.2014 13:42
Bratislava hl. 
 

350.018 ZSSK

Číslo HDV
350.018
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Dosadená klimatizácia stanovíšť rušňovodiča.

Posledný update
31.10.2010 16:11
Bratislava hl. 
 

350.019 ZSSK

Číslo HDV
350.019
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

HDV vybavené mobilnou časťou ETCS.


Dosadená klimatizácia stanovíšť rušňovodiča.

Posledný update
25.4.2012 15:43
Bratislava hl. 
 
 

350.020 ZSSK

Číslo HDV
350.020
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Ďalšie info

Dosadená klimatizácia stanovíšť rušňovodiča.


V 12/2020 dokončená EH v ŽOS Vrútky a obdržaný "retro" náter
Posledný update
14.12.2020 10:14

Túto sekciu spravujú: Peršing a Nikis182. Aktualizácia: 28.10.2023 15:40.