704, 704.5 (ČKD)

Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/472537/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/472532/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/472387/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/472386/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/471952/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/471334/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/471320/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/470868/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/470866/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/470800/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/442120/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/441927/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/441926/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/441918/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/441917/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/441914/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/441910/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/441908/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/441906/
Odkaz na príspevok: https://www.vlaky.net/diskusia/link/441903/