Vymením vozeň 1. triedy CD, ROCO 64169

Výmena
Modely H0
BA,SC,TT,ZV,RS