KÚPIM vagon Sachsen Modelle 74704 Type YB 2.triedy HO ŽSR !!!

Kúpa
Modely H0
Nová Dubnica
0905373082