Parný rušeň Electrotren E0040, RENFE 030-0233, H0.

Predaj
Modely H0