Lesné železnice

Počet správ: 15

Banská železnica Rákošbaňa – Sirk

16.6.2014 8:00, Autor: Lukáš Patera
O malej gemerskej priemyselnej železnici som takmer nič nevedel, pokiaľ sa mi do rúk nedostal originálny exemplár knihy s názvom „Gömör és borsod vármegyék bányászati és kohászati monografiája“ od Gusztáva Eiseleho z roku 1907. V knihe som našiel krásne a unikátne fotografie tejto železnice a preto som chcel o nej zistiť niečo viac. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Prehľad úzkorozchodných železníc na Slovensku (1. aktualizácia)

5.2.2014 8:00, Autor: Lukáš Patera
V článku sa nachádzajú všetky známe aj menej známe lesné, poľné, priemyselné, banské a osobné úzkorozchodné železničky od 60. rokoch 19. storočia až po súčasnosť. Spestrením tabuliek s jednotlivými železničkami je aj opis unikátov medzi úzkym rozchodom. Na záver sú spísané aj všetky dodnes zachované lesné železnice, alebo len ich fragmenty. Pokračovanie...  Diskusia: 114

S rušňami Nitrianskej poľnej železničky Správa obsahuje fotogalériu

26.11.2013 8:00, Autor: Lukáš Patera
V rušňovom depe Nitrianskej poľnej železničky (NPŽ) v skanzene Slovenského poľnohospodárskeho skanzenu v Nitre sa nachádzajú tri parné lokomotívy a niekoľko dieselových. Samotná úzkorozchodná železnička, ktorá vznikla zo zvyškov želiezovskej úzkokoľajky v roku 1985 premáva len počas Agrokomplexu a v mimoriadne dni. Pokračovanie...  Diskusia: 62

Banská úzkokoľajná železnička Grétla – Šafárka Správa obsahuje fotogalériu

12.11.2013 8:00, Autor: Lukáš Patera
V lese v oblasti Grétla nad Hnilčkom sa tiahne po vrstevnici lesná cesta. Pekne kopíruje terénne záhyby kopca Trubačovec a končí až na sedle, ktoré dostalo názov Šafárka. Tu je usadlosť s chatkami. Cesta, ktorá je zjazdná aj autom je stále v dobrom stave. Málokto ale vie, že pred niekoľkými desaťročiami by na mieste tejto cesty našiel úzke koľaje banskej železničky. Pokračovanie...  Diskusia: 18

Prvé elektrické lokomotívy na Slovensku

14.12.2012 8:00, Autor: Lukáš Patera
Prvými elektrickými lokomotívami (ak nerátame lokomotívy pouličnej dráhy v Bratislave) na Slovensku boli dve lokomotívy, výrobky rakúskej továrne AEG Union Wien, ktoré slúžili od roku 1902 na banskej úzkokoľajnej železnici vedúcej z Bindtu do Markušoviec. V prevádzke na bindtskej úzkokoľajke vydržali až do roku 1943. Pokračovanie...  Diskusia: 81

Po stopách Roztockej banskej železničky Správa obsahuje fotogalériu

5.6.2012 8:00, Autor: Lukáš Patera
História tejto banskej úzkokoľajky Vám už bola priblížená na stránke VLAKY.NET, teraz sa budem venovať jej pozostatkom. Banská železnička s dĺžkou 18,5 km viedla z hnilčíckych Roztok do Markušoviec. Postavená bola v r. 1873-74 a definitívne zrušená medzi rokmi 1961-64. Jej pozostatky sú ale ešte stále jasne viditeľné a pútajú pozornosť viacerých ľudí. Pokračovanie...  Diskusia: 19

Banská úzkorozchodná železnica Roztoky – Markušovce

30.1.2012 8:00, Autor: Lukáš Patera
V roku 1874 spojila závod na Roztokách (časť obce Hnilčík) a stanicu košicko – bohumínskej železnice banská úzkokoľajná železnička s parnou trakciou a pomerne atypickým rozchodom 750 mm. Železnica fungovala až 90 rokov. Dnes sa trať zachovala v podobe lesnej cesty, ktorá pekne kopíruje pôvodnú trasu úzkokoľajky v peknej spišskej prírode. Pokračovanie...  Diskusia: 144

Posledná jeseň na Záhorí s 331.037

8.9.2011 18:00, Zdroj: Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo Železnicami slovenskej republiky a Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR Vás pozývajú dňa 15. septembra na jazdu historickým parným vlakom do Plaveckého Podhradia. Pokračovanie...  Diskusia: 3

Po stopách Ľuborčianskej lesnej železnice Správa obsahuje fotogalériu

17.4.2011 8:00, Autor: Ľuboš Chmatil
Lesné a úzkorozchodné železnice ma priťahujú už odmalička. Je to spôsobené asi tým, že v blízkosti jednej (TREŽ) som vyrastal. Celkovo v mojom okolí bolo lesných a úzkorozchodných železníc viacero (TREŽ, Dubnica nad Váhom 2krát, Ilava – Gápeľ, Ladce, Lednické Rovne, Ľuborča) a pri mojich výletoch som na pozostatky týchto tratí narážal. Pokračovanie...  Diskusia: 23

Príbeh parného rušňa U 45.903 Správa obsahuje fotogalériu

4.2.2011 8:00, Autor: Mário Brnický a Mário Babál
Rušeň bol objednaný pre Uhorský kráľovský hlavný lesný úrad v Liptovskom Hrádku od Maďarskej kráľovskej železničnej strojárne v Budapešti v roku 1915. Dodaný bol v roku 1916. Ide o úzkorozchodný rušeň s rozchodom kolies 760 mm. Patril medzi rozšírený typ 85.9 a bolo mu pridelené výrobné číslo 4280. Po konštrukčnej stránke ide o 4 nápravový tendrový rušeň s vonkajším rámom. Prvá a štvrtá náprava je otočná systému Klien - Lindner pre lepšiu prechodnosť rušňa ostrými oblúkmi. Pokračovanie...  Diskusia: 27

História železníc na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v dobových pohľadniciach a fotografiách

18.1.2011 12:00, Autor: Ivan Wlachovský
Na konci roku 2010 uzrela svetlo sveta dlhodobo pripravovaná kniha História železníc na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v dobových pohľadniciach a fotografiách. Ťarchu tohto nevšedného projektu zobralo na svoje plecia pražské vydavateľstvo Růžolící chrochtík, spol. s r.o. Pokračovanie...  Diskusia: 24

Mikuláš na OLŽ bude 5. 12. 2010 Správa obsahuje fotogalériu

1.12.2010 22:00, Autor: Peter Klinovský, Zdroj: Oravské múzeum P. O. H.
Žilinský samosprávny kraj, Oravské múzeum P. O. H., Vás pozývajú na mikulášske jazdy na oravskej lesnej železnici 5. 12. 2010. Pokračovanie...  Diskusia: 8

Lesná železnica Ilava – Zliechov - Gápel

20.10.2010 8:00, Autor: Ivan Žilinčík
Oblasť Zliechovskej hornatiny v Strážovských vrchoch bola v období po 1. sv. vojne bohatá na drevnú hmotu. Vlastníkom lesov v tejto oblasti bol Cirkevný štúdijný fond v Bratislave. V roku 1920 s ním uzavrela zmluvu Banka československých légií (Legiobanka) v Prahe na prenájom lesov a exploatáciu lesných porastov v priestore obce Zliechov a jeho osady Gápel. Pokračovanie...  Diskusia: 36

Lesná železnica Závadka nad Hronom

20.9.2010 8:00, Autor: Ivan Žilinčík
Údolím riečky Hronec (nemýliť si to s obcou Hronec na ČHŽ!), 11,5 km dlhého ľavostranného prítoku rieky Hron , viedla do roku 1963 pod Muránsku planinu lesná železnička. Jej úlohou bol odvoz vyťaženého dreva. Ťažba dreva sa však postupne vzďaľovala od železničných koľají, na jeho dopravu z miesta ťažby k nákladiskám lesnej železnice sa museli používať traktory alebo nákladné autá, čím stúpali náklady na prepravu dreva. Pokračovanie...  Diskusia: 20

Úvraťová lesná železnica Lednické Rovne - Zubák

2.9.2010 8:00, Autor: Ivan Žilinčík
Keď sa povie úvraťová železnica, väčšina si predstaví bývalú Kysucko-oravskú lesnú železnicu a terajšiu HLÚŽ vo Vychylovke, kde sú v úseku Chmúra-Beskyd vložené do trate 3 úvrate (úvrať - pokračovanie chodu vlaku na inú koľaj, pri ktorom sa zmení smer chodu na opačný smer) a ako úvraťové boli vybudované aj stanice Chmúra a Beskyd. Menej známe sú ďalšie úvraťové lesné železnice. Pokračovanie...  Diskusia: 28