www.vlaky.net

10.1.2021 16:00 Miroslav Sekela

www.vlaky.net

O pár mesiacov ubehne už 17 rokov od chvíle, kedy vznikla stránka vlaky.net. Spočiatku to bola partia železničných nadšencov, ktorá sa postupom času rozrástla do širokorozvetvenej rodiny železničiarov a fanúšikov železníc. Najprv sme sa poznali len prostredníctvom internetu, neskôr pribudli osobné stretnutia na nostalgických jazdách, výletoch a brigádach. Boli sme členovia neoficiálneho Klubu VLAKY.NET a prežili sme nespočetné množstvo neopakovateľných zážitkov. Ako sme postupne dospievali a starli, svoj čas sme už museli venovať nielen svojmu koníčku, ale aj práci, rodine a rôznym každodenným životným strastiam.

Mnohých z nás ostatné povinnosti pohltili natoľko, že sme sa tomu úžasnému koníčku, ktorým železnica nespochybniteľne je, mohli venovať už len sporadicky alebo len v určitom období. Niektorých z nás ten zápal pre železnicu aj celkom opustil.

Tak, ako sme sa vyvíjali my, vyvíjala sa aj stránka vlaky.net. Pribúdali na nej články  z rôznych oblastí železnice, fanúšikovské reportáže zo železničných akcií, odborné články, ale aj články, kde železnica nebola cieľom ale prostriedkom k zažitiu niečoho. Verím, že sa nám postupne podarilo návštevníkom vštepiť, že železnica neznamená len fotky rušňov, ale sú to aj vozne, mechanizmy,  trate, stanice, zabezpečovacia technika, cestovné poriadky, ľudia okolo železnice atď. A tak sa stránka rozširovala o ďalšie nové sekcie.

Starať sa o takú rozsahom bohatú a rôznorodú stránku nebolo jednoduché. VLAKY.NET nikdy neboli, nie sú a ani nebudú profesionálnym médiom s profesionálnou redakciou, ale boli, sú a budú založené na dobrovoľníckej báze. Okruh ľudí, ktorí sa starali o stránku sa rôznorodo rozširoval a zužoval, v závislosti od časových možností členov redakcie a administrátorov. Niektorí boli navonok viacej viditeľnejší, niektorí sa venovali častiam stránky, ktoré neudierali hneď do očí. Niektorí odišli úplne, niektorí sa stiahli do úzadia, niektorí sa v „pravidelne – nepravidelných intervaloch“ vracali a vracajú späť. Všetkým, ktorí sa o stránku starali a starajú, patrí obrovské ĎAKUJEM za všetko to, čo pre stránku urobili a koľko svojho času jej venovali.

Postupne viac a viac aktivít preberal Zbyněk a stal sa najviditeľnejšou súčasťou stránky. A v očiach „služobne mladších“ návštevníkov prakticky jediným človekom, ktorý stránku ťahá a udržuje. Áno, viacerí z nás si veľakrát povedali, že nemáme na to čas, ale veď môžeme byť pokojní a spokojní, keďže je tam Zbyněk a ten to pokryje. Na jednej strane je to dobré a uspokojujúce, keď tu je človek, ktorý to zastreší, na druhej strane to ale nevyhnutne smeruje do štádia, v ktorom to už začína prerastať cez hlavu. Výsledkom takéhoto jednoosobového stavu je nesúhlas so všetkým, čo nepochádza od danej osoby a nie je v súlade s jej názorom, „odutosť“ pretože osoba nebola informovaná o niektorých skutočnostiach (ktoré sa jej ale vôbec netýkajú), tón reakcií na ľudí, ktorí si dovolia niečo nevedieť a s niečím nesúhlasiť, ktorí sa dotknú jej chránencov, vymazanie diskusných príspevkov, aby chránenci vyšli ako „víťazi“. Dôsledkom  toho je potom aj odchod viacerých odborníkov zo železničnej oblasti zo stránky. Tou povestnou poslednou kvapkou ktorou pretiekol pohár, bolo vyhrážanie sa chránencov ostatným návštevníkom, že budú „odídení“ zo stránky, žiadanie o zamedzenie prístupu ostatným členom a pod.

Nebudem tu teraz rozoberať Zbyňkov rozlúčkový článok. Žije si už svojím životom a ľubovoľná reakcia už nič neporieši. Uvedomujem si, že najväčší podiel viny na tom, že sme sa ocitli v súčasnej situácii je na mojej hlave, keďže som pred dvoma rokmi nenašiel odvahu a nechal to dospieť do tohto stavu. Veci, ktoré som vtedy musel riešiť, mali pre mňa väčšiu prioritu a nejaký môj koníček mi bol zvysoka ukradnutý.

Ako ďalej?

Stránka funguje a pokračuje ďalej. O fungovanie stránky sa momentálne stará 5 ľudí, ktorí sa stránke venovali aj v minulých obdobiach. Sú to všetko ľudia v pracovnom procese, ktorí samozrejme nemajú možnosť byť celý deň „zahrabaní“ v adminskom rozhraní.

Radi by sme tím rozšírili o správcov sekcií. Správcovia sekcií by sa starali o jednu z častí stránky: Trate, Galéria, Fotoblog, Dopravné správy, Tlačové správy, Pozvánky na železničné akcie. Niektoré sekcie už na stránke máme, niektoré sa doprogramujú. Ak máte záujem podieľať sa na rozširovaní železničných obzorov a ste ochotní venovať časť vášho voľného času železnici na dobrovoľníckej báze, prosím kontaktujte nás na emailovej adrese oz@vlaky.net.

Čo s jednou paradigmou?

Keď sa pred 26 mesiacmi menil vizuál stránky, okrem iného to bola aj príprava na „deň D“, keď v tento deň nevyjde na stránke žiadny článok. To, že tento „deň D“ nastane je fakt a tento fakt bol známy už vtedy.  Otázne bolo a je len to, kedy k tomu dôjde. Neplánujeme ho umelo odďaľovať každodenným zverejňovaním akejkoľvek tlačovej správy, ktorá sa mihne éterom. Namiesto toho naďalej veľmi radi uvítame a zverejníme vaše reportáže a články z rôznych oblastí železnice. Rovnako naďalej funguje kontaktný email info@vlaky.net

Je jasné, že staré časy sa už na stránku nevrátia. Tie sú nenávratne preč. Veríme a boli by sme veľmi radi, že sa na stránku postupne vrátia niektorí pôvodne aktívni členovia a spoločne s novonastupujúcou generáciou železničiarov a železničných fanúšikov sa nám podarí obnoviť aspoň kúsok bývalého vlakyneťáckeho duchu.

Miroslav Sekela, predseda OZ VLAKY.NET