10 let multifunkčního terminálu v České Třebové

6.8.2020 8:00 Pavel Stejskal

10 let multifunkčního terminálu v České Třebové

Letos si Česká Třebová připomíná desáté výročí otevření multifunkčního terminálu. Vlastní stavba byla zahájena v prosinci 2008, kdy bylo budoucí staveniště předáno staviteli OHV ŽS. Projekt řešil letitý problém s parkovacími místy před vlakovým nádražím, s nevhodným autobusovým nádražím i se zanedbaným a nevzhledným přednádražním prostorem. Po 17 měsících intenzivních stavebních prací vyrostl dopravní terminál s autobusovým nádražím a podzemními garážemi.

Slavnostní otevření proběhlo dne 15. září 2010 v 11 hodin. Zahájení se zúčastnili zástupci investora, starosta města, představitelé Pardubického kraje v čele s jeho hejtmanem, zástupci ministerstva pro místní rozvoj, Českých drah a další hosté, mezi nimiž byli i zástupci partnerských měst. Celý akt byl zahájen státní hymnou a po ní se úvodního slova ujal starosta města Česká Třebová Jaroslav Zedník. Ten uvítal všechny hosty a přednesl projev, v němž shrnul zásluhy projektantů i stavbařů o vznik tohoto díla. Poté přednesli své proslovy hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a také zástupci Českých drah a dodavatelské firmy. Po projevech a zdravicích zástupců partnerských měst byla nakonec přestřižena páska.


Páska je přestřižena, terminál je slavnostně uveden do provozu
(15.9.2010) © Pavel Stejskal

V roce 2010 byla výstavba terminálu v České Třebové nejnákladnější stavbou Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Stavbu za 330 milionů korun spolufinancovala 132 miliony korun Evropská unie právě přes ROP. V podzemním parkovišti terminálu vzniklo 272 parkovacích míst, byl vybudován informační systém spojený s vlakovým i autobusovým nádražím. Vlastní autobusové nádraží bylo moderně zastřešeno konstrukcí ze skla a oceli, cestující tak mohou za deštivého počasí přejít z vestibulu vlakového přejít na autobusové nádraží suchou nohou. Na autobusovém nádraží je 6 stání pro nástup a 1 stání pro výstup cestujících. Vedle něj je i parkoviště taxi. Přístupy jsou bezbariérové, opatřeny vedle schodů a eskalátorů i výtahy.


Výtah a výstup z garáží před výpravní budovou před dokončením
(5.7.2010) © Pavel Stejskal

Prostranství pod autobusovým nádražím po vjezd do podzemních garáží je upraveno jako klidová zóna s chodníky, vodotryskem a vodní kaskádou pro odvod vody z vodotrysku. Na dolní části klidové zóny byla umístěna abstraktní (a svým pojetím tudíž od počátku kontroverzní a dodnes všeobecně špatně přijímaná) socha, která má představovat proslulého stavitele tratí Ing. Jana Pernera, jenž se podílel také na výstavbě Českou Třebovou procházející Olomoucko-pražské dráhy. Vše je doplněno lavičkami a hlavně zelení, o kterou se stará městská firma EkoBi. Za deset let zde vysazené malé stromky vyrostly ve vetší stromy, které v parném létě dávají dostatek stínu a spolu s vodní cestou tak ochlazují okolí. Nový přednádražní prostor, dříve nesoucí jméno Bezručovo, byl přejmenován na náměstí Jana Pernera.


„Kostlivec“ na pozadí nádraží a vchodu do CZ LOKO pod ním
(2.9.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Za dobu existence terminálu nebylo nutno do celého areálu investovat větší finanční částky, probíhají běžné práce s údržbou a provozem. Nicméně bylo nutno odstranit některé stavební nedostatky, opakovaně byly problémy s izolací některých částí podzemních garáží. Jako problém se ukázalo osvětlení chodníku od výpravní budovy k hotelu Padevět, které bylo umístěno v chodníku. To bylo nakonec nahrazeno osvětlovacími panely vedle chodníku. Ale i ty se ukazují nevhodné a opakovaně se staly cílem vandalů. Na kritiku obyvatel a cestujících, že v přednádražním prostoru chyběly viditelné hodiny, byl terminál doplněn hodinami u vstupu do budovy a později dalšími hodinami na kruhovém objezdu u vstupu do podzemních garáží. Terminál je hodnocen jako velice povedené dílo, které je důstojným vstupem do města.


Fontána na vrcholu vodní kaskády z můstku přes ni
(25.9.2010)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Terminál byl dokumentován dvěma výstavami. Ta první byla zahájena v předvečer otevření terminálu a jmenovala se Proměny českotřebovského nádraží a okolí v toku času. Na fotografiích a dalších dokumentech ukázala proměny nádraží od jeho postavení v roce 1924 až po otevření terminálu. Pořádalo ji Městské muzeum v Kulturním centru v Nádražní ulici a trvala 14 dní. Druhá výstava pod názvem Stavitelé terminálu prezentovala snímky českotřebovského fotografa Jaroslava Plocka, který v letech 2009 a 2010 dokumentoval průběh stavby. Konala se ve dnech 28.8 až 6.9.2015 na stejném místě, v rámci připomenutí 170 let Olomoucko-pražské dráhy. Výstava Stavitelé terminálu překročila městské i regionální hranice když byla v dubnu 2016 instalována v prostorách pražského sídla Senátu České republiky.

Úvodní snímek: Noční pohled na terminál s autobusovým nádražím (23.9.2010) © Pavel Stejskal

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy