Sbírka na vzkříšení přípojného vozu k „modrému šípu“

3.3.2016 8:00 Jiří Řechka

Sbírka na vzkříšení přípojného vozu k „modrému šípu“

Dne 1.3.2016 byla oficiálně zahájena sbírka na opravu přípojného vozu Calm 4-7028, který vyrobily Ringhofferovy závody v roce 1936 pod výrobním číslem 125614 a nyní je v majetku Českých drah. Zahájení proběhlo v Muzeu hlavního města Prahy, jež se nachází na Florenci. Nadace Okřídlené kolo jako pořadatel sbírky i této akce neopomněla poslat pozvánku také na adresu redakce magazínu VLAKY.NET.

 

 


 

Podpořit sbírku je možné formou dárcovské SMS s textem DMS CALM na telefonní číslo 87 777. Jak jsem se přímo na místě dozvěděl, bude umožněno, nebo již umožněno bylo, posílat tyto dárcovské zprávy zaměstnancům ČD také ze služebních mobilů. Muzeum, kde akce probíhala, na ní zastupovala jeho ředitelka PhDr. Zuzana Strnadová, Nadaci Okřídlené kolo předseda správní rady Martin Vavrečka a předseda dozorčí rady Ing. Antonín Blažek a České dráhy pak člen představenstva František Bureš. Moderátorem setkání s novináři a dalšími hosty byl známý publicista Václav Žmolík, který také patří mezi velké fanoušky železnice.


Moderátor Václav Žmolík zahajuje program © Jiří Řechka

Zmínil se, že měl v minulosti možnost dělat televizní pořad Svět na kolejích a také, že dostal nabídku být patronem této sbírky, což s potěšením přijal. Nakonec si tuto roli vyzkoušel už v případě sbírky na opravu rosničky. Po tomto úvodu předal slovo ředitelce muzea PhDr. Zuzaně Strnadové. Ta přivítala všechny hosty a řekla, že její instituce oslaví v letošním roce 135. výročí svého založení. Muzeum se zabývá historií a současností Prahy, a to včetně železniční dopravy. Již v minulosti spolupracovalo na železničních tématech i s Nadací Okřídlené kolo. Vzpomenula výstavu k jubileu malíře Jiřího Boudy, který byl velkým příznivcem železnice.


Hovoří ředitelka muzea PhDr. Zuzana Strnadová © Jiří Řechka

V loňském roce byla otevřena výstava Nádraží Praha-Těšnov - provoz obnoven, která byla připravena také ve spolupráci s Nadací Okřídlené kolo, samozřejmě s pomocí modelářů. Chystá se výstava o Negrelliho viaduktu. Řekla, že muzeum bylo v těsné blízkosti těšnovského nádraží, uvažovalo se, že jeho pozůstatek bude dostavěn, posunut a bude druhou budovou muzea. K tomu však nedošlo, bylo zbouráno i to, co původně zbylo, a muzeum při výstavbě magistrály přišlo o část prostor, za něž stále nenašlo náhradu. Poté řekla, že máme před sebou alespoň krásný model nádraží, a věří, že akce u něj pomůže k prezentované obnově vagonu.


Model nádraží Praha-Těšnov © Jiří Řechka

Dalším řečníkem byl předseda správní rady Nadace Okřídlené kolo Martin Vavrečka. Poděkoval přítomným za účast a ředitelce muzea za prostory pro tuto akci. Řekl, že nadace podpořila více než 30 projektů za 8 500 000 Kč. Projekt obnovy vozu Calm je pokračováním těchto snah. Další aktivitou, kterou by nadace chtěla rozvíjet, je propagace železnice. Mají záměr pořádat ve Výzkumném centru VUZ akce se zaměřením na děti, aby se hlavně mezi nimi rozvíjel zájem o železnici. Popřál všem, aby i v budoucnu se mohli setkávat při takovýchto akcích. Václav Žmolík se zmínil, že takto opravená železniční vozidla jsou vidět na různých železničních akcích.


Upoutávka na sbírku © Jiří Řechka

Za Nadaci Okřídlené kolo promluvil také předseda její dozorčí rady Ing. Antonín Blažek. Řekl, že se cítí dobře mezi příznivci a fandy železnice, že na veřejnosti je železnice prezentována jako moderní dopravní systém, má však také svojí tradici. Úkolem nadace je soustředit finanční prostředky k tomu, aby se na tuto tradici nezapomínalo. Nadace se opírá o své stálé partnery, z nichž nejvýznamnějším je skupina České dráhy včetně dceřiných společnosti, jako jsou Výzkumný ústav železniční, DPOV a další. Finanční prostředky se také získávají pomocí reklam, které se umisťují na železniční vozidla nebo objekty Českých drah.


Hovoří Ing. Antonín Blažek (uprostřed) © Jiří Řechka

Ing. Blažek také vysvětlil, proč tentokrát padla volba na restaurování právě tohoto přípojného vozu a ne některého jiného železničního vozidla. Nadace tak učinila pro pocit, že se v její koncepci zatím nedostalo na epochu 20. a 30. let. V této souvislosti připomenul motorový vůz stříbrný šíp, dokončený roku 1938. Bohužel následná okupace a válka pak zavinily, že vůz M 260.001 nikdy nezačal plnit úlohu, pro niž byl stvořen. To se má napravit v jeho „druhém životě“, k němuž se vozidlo chystá. ČD hledaly možnost, jak pro jeho chystané jízdy rozšířit kapacitu nostalgických vlaků, a tak se zrodila myšlenka „vzkříšení“ vozu Calm 4-7028, byť ten patřil k modrému šípu.


Typový výkres přípojného vozu Calm ČSD roku výroby 1936

Ale tentokrát nejde vše udělat tak, jako v případě rekonstrukce stříbrného šípu, vzít peníze z firem a společností, je to veřejně prospěšný zájem, a tak bylo rozhodnuto zapojit i veřejnost, jíž by měl vůz Calm 4-7028 po opravě sloužit. Slavnostní vyhlášení sbírky by mělo přispět dobré věci a Ing. Blažek se těší na brzké shledání při další podobné akci. Posledním řečníkem byl člen představenstva ČD František Bureš. Poděkoval všem, kteří podporují myšlenku železniční nostalgie, zejména místopředsedovi Nadace Okřídlené kolo Miroslavu Kapounovi, který, jak řekl, to všechno spískal. Jde o projekt, jaké ČD vždy podporovaly a podporovat budou.


Hovoří člen představenstva ČD František Bureš (vlevo) © Jiří Řechka

České dráhy to nejsou jen moderní kolejová vozidla. Dnešní moderní vozidla sice mají vysokou úroveň a plní požadavky současnosti, ale železniční historie stará 150 let je hluboko zakořeněná v našem podvědomí a má dnešku stále co říci. Proto na ni náš národní dopravce vědomě navazuje a krom jiného podporuje také železniční nostalgii obecně i Nadaci Okřídlené kolo zvláště. Na závěr byla znova připomenuto hlavní poslání akce, darovací SMS: text DMS CALM je třeba zaslat na telefonní číslo 87 777, přičemž cena jedné zprávy je 30 Kč. Po vyčerpání oficiálního programu setkání byl dán prostor pro dotazy přítomných novinářů.


Atmosféra po skončení oficiální části programu © Jiří Řechka

Na dotaz, proč bylo vybrán toto vozidlo, zopakoval Ing. Blažek to, co už řekl dříve: Vůz zapadá koncepčně a technicky do vývojové řady třicátých let a jiná možnost nebyla, protože žádné jiné vozidlo tohoto typu neexistuje. Na otázku, kolik bude jeho renovace stát, zazněla odpověď, že asi 3 500 000 Kč. Na otázku, kdy bude vůz uveden do provozu, se přítomní dověděli, že pokud budou nějaké problémy, tak asi za dva až dva a půl roku. Bude snaha to co nejvíce urychlit. A zazněla i poznámka k modelu nádraží Praha-Těšnov, že bude od konce května trvale vystavován v Zámeckém areálu Ctěnice, který je součástí Muzea hlavního města Prahy.


Celkový pohled na model nádraží Praha-Těšnov © Jiří Řechka

Ještě si připomeňme, že jeden přípojný vůz tohoto typu byl už před hodným časem restaurován na Slovensku a je provozován spolu s modrým šípem MDC ŽSR. Byl dodán pod označením Calm 4-7100 jako první exemplář tříkusové série vybavené elektrickým akumulačním topením – na rozdíl od ostatních devíti vozů, vytápěných horkovzdušným systémem na uhlí, k nimž patří i vůz Calm 4-7028. Závěrem popřejme Nadaci Okřídlené kolo i všem, kdož se na jeho renovaci podílejí, plný úspěch. A také to, aby se jim do jejich díla nevloudila nějaká chybička, jako se stalo jejich slovenským předchůdcům v případě historicky nesmyslného označení Calm 5-0038.  


Historická označení vozu „Calm 5-0038“ byla Calm 4-7100, Calm 4-7400 a Balm 5-0038
(6.5.2006, Harmanec jaskyňa) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

  1. Slavnostní vyhlášení sbírky na podporu restaurování rychlíkového osobního vozu Calm 4-7028 z roku 1936 (pozvánka ve formátu PDF)
  2. Sbírka na opravu jedinečného osobního rychlíkového vozu Calm z roku 1936 (tisková zpráva ve formátu PDF)
  3. Nadace Okřídlené kolo
  4. České dráhy, a.s. - skupina
  5. Projekty - Okřídlené kolo
  6. Muzeum hlavního města Prahy
  7. Nádraží Praha-Těšnov – provoz obnoven – model doplněn (tisková zpráva ve formátu PDF)
  8. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Přípojný vůz Calm 4-7028 (125614/1936) před započetím restaurace; zdroj: www.okridlene-kolo.cz

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy