Čo bolo to bolo, terazky ... Říčany

6.4.2015 8:00 Peter Bado

Čo bolo to bolo, terazky ... Říčany

Posledný úsek Dráhy cisára Františka Jozefa, Praha – Čerčany, bol uvedený do prevádzky 14. decembra 1871. V tomto úseku sa nachádzala i zastávka Říčany, v roku 1874 premenená na stanicu. V roku 1903 bola trať zdvojkoľajnená a v roku 1971 elektrifikovaná. Podoba stanice sa v zásade na 35 rokov ustálila ...

 

 

 

 


Stavba „Optimalizace trati Strančice – Praha-Hostivař“, ktorá prebehla v rokoch 2005 až 2008, bola prvou stavbou na IV. koridore medzi Prahou a Českými Budějovicami. Jej súčasťou bola i stanica Říčany, pred rekonštrukciou tvorená štyrmi koľajami dopravnými, dvomi manipulačnými a dvomi koľajami prislúchajúcimi k vlečke ALFA Říčany. Pri dopravných koľajach boli úrovňové nástupišťa. SZZ bolo elektromechanické s mechanickými návestidlami, predzvesti boli svetelné. Stanica bola v nepriaznivých smerových pomeroch. Na strančickom zhlaví obmedzovali polomery oblúkov rýchlosť na 50 km/h, v ostatnej časti stanice bola rýchlosť 60 km/h.


Strančické zhlavie už so svetelnými návestidlami (28. 7. 2006) © Peter Bado

Zlepšenie smerových, ale i sklonových pomerov si vynútilo nové vedenie hlavných koľají a celé koľajisko dostalo novú podobu. Samotným stavebným prácam predchádzalo zriadenie provizórneho SZZ, ktoré umožnilo zabezpečenie jednokoľajnej prevádzky v priľahlých medzistaničných úsekoch a zmeny konfigurácie koľajiska počas jednotlivých stavebných postupov. K prepnutiu SZZ došlo na prelome marca/apríla 2006, hlavné stavebné práce prebehli v roku 2007, dokončovacie práce boli vykonané v roku 2008.


Pokládka na strančickom zhlaví strojom TLP 550 (27. 4. 2007) © Peter Bado

Najväčšia zmena nastala na strančickom zhlaví, kde došlo k zväčšeniu polomerov oblúkov, čo si vyžiadalo preloženie koľají do novej polohy. Jednoduché koľajové spojky boli na oboch zhlaviach vysunuté do priamych úsekov, mimo oblúky. Po rekonštrukcii je možné stanicu prechádzať rýchlosťou 105 km/h, resp. 110 (Vvyj) a 135 (Vk) km/h. V súčasnosti je stanica vybavená SZZ 3. kategórie – ESA 11, ktoré je ovládané z JOP, z DOZ Praha-Uhřiněves. V stanici sú štyri dopravné koľaje a jedna koľaj manipulačná, slepá. Do koľaje č. 4 je zaústená vlečka ALFA Říčany. Ostrovné nástupišťa majú dĺžku 220 m.


Pohľad na koľajisko od strančického zhlavia (9. 7. 2008) © Peter Bado

Tentoraz som na stavbe nebol prítomný po celú jej dobu, takže jej priebeh nemám fotograficky zaznamenaný kontinuálne – verím však, že napriek tomu sa dá poznať, ako bolo čo bolo ...

Zdroje a odkazy:

  1. Říčany – Wikipedie
  2. Plán železničnej stanice Říčany vo formáte XLS
  3. Železniční trať Praha – Benešov u Prahy – Wikipedie
  4. Popis IV. koridoru na webu K-report
  5. Poborskiiiho blog o 4.koridoru
  6. Krejčiřík, M.: Česká nádraží, IV.díl - 1. část, VYDOL
Úvodná snímka: Žst. Říčany pred dokončením párnej skupiny (12. 7. 2007) © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy