Ozubnicový parný rušeň 40.006 urobil svoje prvé kroky vlastnou silou

27.3.2014 8:00Zdroj: OZ Zubačka

Ozubnicový parný rušeň 40.006 urobil svoje prvé kroky vlastnou silou

Dňa 24.2.2014 bol dosiahnutý ďalší dôležitý míľnik na ceste k zavedeniu turistickej prevádzky parnými vlakmi na ozubnicovej železnici. Na vrútockom pracovisku firmy OKV Martin, s. r. o. (areál bývalého rušňového depa Vrútky) v tento deň urobil tu opravovaný ozubnicový parný rušeň svoje prvé kroky vlastnou silou.

 

 

 

 


Skúšobné jazdy neidentifikovali žiaden významnejší problém a otvorili cestu pre poslednú etapu opravy, ktorou bude montáž ozubnicového zariadenia a ktorú zavŕši záverečná skúšobná jazda na dlhšej trati. Pripomeňme si, že dva ozubnicové parné rušne niekdajšej kategórie T IVc MÁV (inventárne čísla 4293 a 4296) z dávno zrušenej sedmohradskej ozubnicovej železnice Subcetate – Caránsébes, veľmi podobné pôvodným slovenským parným zubačkám, sa podarilo vďaka štedrej sponzorskej pomoci p. Bodo Hauswalda získať v roku 2002. Ich dopravu z Rumunska zorganizovala Čiernohronská železnica, n. o. v októbri toho istého roku.

Detailnú obnovu jedného z rušňov (4296) financujú Železnice Slovenskej republiky a prebieha od roku od roku 2006. Nadchádzajúci finiš možno počas posledného roka badať nielen vo firme OKV Martin, s. r. o. a v areáli starého rušňového depa, kde prebiehajú v dvojtýždňovom takte brigády dobrovoľníkov a kde sa už zhromaždili všetky historické železničné vozidlá, potrebné pre zabezpečenie turistickej prevádzky, ale i na samotnej zubačke, kde ŽSR už začali práce na sprevádzkovaní ozubnicového zariadenia, nepoužívaného po celé polstoročie. Všetky tieto aktivity smerujú k prvej verejnej prezentácii dosiahnutých výsledkov, ktoré by sa malo uskutočniť v Tisovci dňa 3. mája 2014. Tento termín bude včas potvrdený.

Ozubnicový rušeň 40.006 sa hýbe vlastnou silou v priestoroch bývalého RD Vrútky, © Ladislav Jambor 
Ozubnicový rušeň 40.006 sa hýbe vlastnou silou v priestoroch bývalého RD Vrútky, 24.2.2014, © Ladislav Jambor

Súvisiace odkazy