Prehľad úzkorozchodných železníc na Slovensku (1. aktualizácia)

5.2.2014 8:00 Lukáš Patera

Prehľad úzkorozchodných železníc na Slovensku (1. aktualizácia)

V článku sa nachádzajú všetky známe aj menej známe lesné, poľné, priemyselné, banské a osobné úzkorozchodné železničky od 60. rokoch 19. storočia až po súčasnosť. Spestrením tabuliek s jednotlivými železničkami je aj opis unikátov medzi úzkym rozchodom. Na záver sú spísané aj všetky dodnes zachované lesné železnice, alebo len ich fragmenty.

Lesné železničky na Slovensku boli budované koncom 19. a začiatkom 20. storočia na zvoz vyťaženého dreva z hlbokých dolín k pílam alebo k hlavnej normálnorozchodnej železnici, ktorá drevo odviezla na ďalšie spracovanie. Prvými lesnými železničkami boli len jednoduché „drevenky“, kde dopravu dreva zabezpečovali kone. Železničky boli šetrnejšie k prírode a na rozdiel od lesných ciest lepšie zapadali do prírody.

Prvou lesnou železnicou bola pravdepodobne LŽ Kohútová na Orave postavená v roku 1867, ktorá bola na animálny pohon. Hlavným trakčným prostriedkom na železničkách však bola para. Prvá parostrojná úzkokoľajná železnička v bývalom Uhorsku bola vybudovaná v rokoch 1872-73 v Markušovskej doline medzi Bindtom a Markušovcami. Dopravu na nej zabezpečovali dve parné lokomotívy Krauss, z ktorých 190/1872 sa stala prvou úzkorozchodnou lokomotívou na našom území. O rok nato (1873) bola vybudovaná podobná železnička bindtskej a to konkrétne medzi Banskou Štiavnicou a Hronskou Dúbravou. Obe železnice mali zhodný rozchod 1000 mm a viac-menej aj dobu prevádzkovania. Čo je zaujímavé, obe slúžili ako priemyselné a neskôr sa nimi prepravovalo aj drevo a ľudia. Tretia parostrojná železnička bola vybudovaná v rokoch 1873-1874 v tesnej blízkosti tej v Bindte. Viedla od Markušoviec v náročnom horskom teréne do horskej doliny Roztoky nad obcou Hnilčík.

Lokomotíva ČKD ťahajúca vlak na LŽ Vígľaš (www.mdc.sk) 
Lokomotíva ČKD ťahajúca vlak na LŽ Vígľaš (www.mdc.sk)

Parné lokomotívy zväčša od maďarských (MÁV, MÁVAG), nemeckých (Henschel, Hagans, Krauss, Borsig, Orestein & Koppel) alebo československých (ČKD, Škoda) výrobcov boli typickou súčasťou lesných železníc a vďaka svojej robustnosti boli schopné potrebnej stability na úzkych koľajach vinúcimi sa zalesnenými dolinami. Svojou silou dokázali utiahnuť vlaky aj na stúpaniach, ktoré presahovali 30 ‰. Na niektorých železničkách sa drevo spúšťalo z lesov len s pomocou brzdára využívajúc gravitáciu. Rozchod typickej úzkokoľajnej železničky mal 760 mm. Rozchody sa však pohybovali od 400 mm až po 1000 mm. V spleti koľají by sme našli aj pomerne atypické rozchody ako napríklad 750 mm alebo 520 mm.

Drevo sa nakladalo na nákladiskách na plošinové vozne alebo na oplenové vozne. Opleny slúžili na dopravu dlhej guľatiny, ktorá bola upevnená na dvoch podvozkoch opatrených klanicami a hrotmi proti vyšmyknutiu dreva alebo roztrhnutiu vlaku. Plošinové vozne slúžili len na dopravu krátkeho dreva- metrovice.

Scéna z LŽ Hriňová, vľavo parná lokomotíva ČKD (© Palustris s.r.o.) 
Scéna z LŽ Hriňová, vľavo parná lokomotíva ČKD (© Palustris s.r.o.)

Už začiatkom 20. storočia prichádza na niektoré lesné a iné úzkorozchodné železničky elektrina. Ako prvou železnicou, ktorá mala tú česť byť poháňaná elektrickou energiou bola unikátna úzkorozchodná železnička Bindt – Markušovce nachádzajúca sa na Spiši (medzi obcami Hnilčík a Markušovce). Ako prvý elektrický úzkorozchodný rušeň u nás bol AEG 20/1901. O dva roky nato, v liptovskej dedinke Ľubochňa bola elektrifikovaná v poradí druhá lesná železnička vedúca z Ľubochne na Močidlá. Za nimi nasledovali v roku 1908 Tatranské elektrické železnice a úzkokoľajná trať Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice a napokon v roku 1910 poľná železnička Uhorská Ves - Angern na zvoz repy do cukrovaru.

Najstaršia elektrická lokomotíva AEG na železnici Bindt – Markušovce (Národný archív Viedeň) 
Najstaršia elektrická lokomotíva AEG na železnici Bindt – Markušovce (Národný archív Viedeň)

Elektrické lokomotívy na slovenské lesné úzkokoľajky dodávali len dve firmy a to maďarská GANZ a rakúska AEG Union Wien. Z týchto úzkorozchodných lokomotív sa dodnes nezachovala ani jediná.

V nasledujúcom zozname sú uvedené podľa rokov známe lesné železnice Slovenska. Menej známe s absenciou základných údajov sú zoradené podľa abecedy v druhej časti tabuľky.

Lesné železnice

Železnica Dĺžka Trvanie Rozchod Poznámka
Kohútová 2,345 km 1867-? 750 mm animálna drevenka
Dargov - Parustan   1890-?   animálna
Malacky - Rohožník - Šimková-Hubalová 25 km 1892-1965 600 mm  
Remetské Hámre - Morské oko 16 km 1894-1973 760 mm trať viedla ešte niekoľko km za Morské oko
Perečín - Popričný 10 km 1897 (?) – 20. roky rozchod 700 mm zmenený na 760 mm  
Ľuborča - Podkopaná 14 km 1901-1965 760 mm  
Ľubochňa - Močidlá 31 km 1904-1966 760 mm elektrifikovaná, prepravovala aj ľudí
Vranov n. Topľou - Čemerné - Roztoky - Hruš. Jarok - Zámutov 17 km 1905-1957 760 mm  
Kamenica n. Cirochou - Habeš 17,2 km 1905-1973 760 mm do 1990 koľaje v píle
Vígľaš - Kyslinky 26 km 1906-1975 760 mm  
Hriňová - Periská 26 km 1906-1962 760 mm  
Čiernohronská lesná železnička (ČHŽ) 132 km 1909-1982 760 mm Funguje dodnes
Smolník - Smolnícka huta - Kotlina 9,9 km asi 1909-50.roky 1000 mm Loko Hagans v Čermeli
Topoľčany - Podiel 45 km 1910-1972 760 mm  
Kluknava – Štefanská huta – Zimmermanka 2 km 1920 - ? 600 mm konská
Smolenice – Dobrá Voda - Majdan - Klokoč 76 km 1910-1972 600 mm, 760 mm 600 mm, 760 mm
Ruský Hrabovec – Ruská Bystrá 13 km pred 1910-30.roky   konská (?)
Nálepkovo – Záhajnica – Henclová 7,5 km 1910-1965 760 mm Loko JOY na ČHŽ
Trenčín - Selec   1912-1937 760 mm  
Snina – Čierny Jarok 26 km 1913 - 50. roky    
Hontianské Tesáre - Ladzany – Klastava – Záholík 23 km pred 1914-1952 760 mm  
Stakčín – Strihovce 20 km 1914 - 30. roky    
Kysucko-oravská lesná železnička 110 km 1916-1973 760 mm Úvraťová, dodnes (HLÚŽ a OLŽ)
Považská lesná železnička 107 km 1916-1972 760 mm Zvyšky v Pribyline, prepravovala aj ľudí
Topoľčianky - Husárovo 38 km 1916-1970 760 mm  
Závadka nad Hronom - Fabová 14 km 1916-1965 760 mm  
Diviaky - Dubové - Budiš - pod Kopanicou 16 km 1916-1922    
Bošany – Cibajka - Klátová Nová Ves   1916-1941   Slúžila aj na zvoz repy a vápna
Hlivištia - Nové Beráky 8 km 1916-1973    
Turček – Flochová - Štich 6-7 km 1916-1958 760 mm  
Solivar – Prešov - Stavenie 23 km 1917-1956    
Sučany – Trenčianska Teplička - Sklabinský Podzámok - Struháreň 11 km 1917-1965 600 mm  
Moravský Ján –Dúbrava – Savarová - Hrabovec – Lakšárska Nová Ves - Tŕnie/Kobyliarka 15,6 km 1919-1947 760 mm  
Sabinov - Olejníkov - Majdan 13,5 km 1919-1923 600 mm zničená sabotážou
Lednické Rovne - Suchý potok - Zubák 26 km 1920-1959 760 mm úvraťová
Spišská Belá - Lendak - Vygont 14 km 1920-1939 760 mm volali ju „Šodronka“
Makov - Kopanice   1920-1923    
Spišská Nová Ves – Novoveská Huta 17 km 1921-1957 760 mm prevážala aj sadru
Ilava – Zliechov - Gápel 28 km 1921-1929 600 mm  
Belá nad Cirochou - Hodkovec 4,5 km 1921-1925 700 mm konská
Bánovce n. Bebravou - Kšinná 15,5 km 1922-1938    
Žarnovica- Brod 34 km 1923-1966 760 mm  
Žornavý 27 km 1924-po r. 1930   časť na Ukrajine
Podbiel - Habovka – Brestová - Oravice 10,6 km 1931-1936 760 mm zničená pri povodni
Dolná Štubňa - Čremošné - dolina Žarnovice - Krížna cca. 10 km 1940-?   stavebná železnička
Hybe - Kriváňka 5 km 1943   dočasná, len na zvoz dreva po víchrici
Stakčín - Smolník min. 15 km ?-1922   zničená povodňou
Podiel – Žarnovická dolina – horáreň pri Širokej doline 5,5 km 1921 – 1925 (?) 600 mm prenosná dočasná železnička s motorovou trakciou
Katarínka (LŽK) cca. 400 m 1998-dnes   pamätník, 600 mm

Menej známe lesné železnice

Železnica Dĺžka Trvanie  Rozchod Poznámka
Brusnica        
Bystričany - Uhlište - Ráztoky - Bystričianska dolina        
Čertižné        
Dubnica n. Váhom - Oparovec        
Drienovec - Miglinc        
Jablonové 9 km      
Helbuš       drevenka
Hermanovce nad Topľou        
Hlboké        
Hodkovce        
Hoskora        
Hôrka n. Váhom 3 km      
Kapišová - Havranec        
Kapušany        
Kežmarok        
Kľak - Nová Lehota        
Košarovce        
Koškovce - Krosná        
Kozárovce - Lipník - Agáčina        
Kráľovský Chlmec – Príbeník - Maďarsko        
Kuchyňa 6,5 km   600 mm  
Lednické Rovne       v parku pri kaštieli
Levoča        
Likier - Borové        
Lopej – Jasenie - Vajsková        
Lozorno - Suchý Potok - Prepadlé        
Ložin        
Medzilaborce - Repejov        
Michalovce - Hnojné - Klokočov - Jovsa        
Moravany nad Váhom - Výtocká dolina – Miškech zráz     600 mm  
Muráň – Suchý dol        
Nemecké Pravno        
Ochtiná        
Osadné - Černiny   1914/15 -1947 600 mm  
Osľany        
Pastovce - Nagyborzsony       do Maďarska, neskôr spojená s ÚŽ zo Szobu
Petrovce        
Plavecký Mikuláš        
Poproč        
Polomka - Petríkovo  3,5 km  1841/42-? okolo 1200 mm drevenka
Ráztočno    1920-?    
Sačurov        
Slavošovce        
Stakčín – údolie Chotinky min. 5 km      
Stužica        
Svinná        
Ubľa        
Udavské- Adidovské - Ilovnica   ? - 1933    
Ulič        
Veľké Leváre        
Veľké Uherce   ?-pred 1957    
Zábroď ?-1945?     časť na Ukrajine
Zubné        

Celkom: 102 lesných železníc 


 

Poľné železnice

Železnica Dĺžka Trvanie Rozchod Poznámka
Záhorská Ves – Angern 3,7 km 1892-1939   nazývaná Uhranská električka
Sládkovičovo 100 km 1906-1952 600 mm  
Budmerice – Cífer – Pác 20 km 1907-1949 600 mm animálna
Trnava - Nižné 60 km 1912-1961    
Šurany 75 km 1912-1962   do cukrovaru
Streda nad Bodrogom   asi 1912 - 1928    
Pohronský Ruskov - Želiezovce 65 km 1912-1984   Zvyšky trate presunuté na NPŽ
Nádaš – Biksárd (Trstín – Buková) 2,6 km 1912-1963 600 mm  
Šenkvice – Fajdál - Szilárd        
Trebišov       cukrovárska
Nitrianska poľná železnička 1,7 km 1985-dnes   zvyšky železnice zo Želiezoviec

Celkom: 11 poľných železníc 


 

Banské a priemyselné železnice

Železnica Dĺžka Trvanie Rozchod Poznámka
Bindt - Markušovce 8,6 km 1873-1943 1000 mm prvá parostrojná a prvá elektrifikovaná na Slovensku
Roztoky – Šafárka – Markušovce 18,5 km 1874-1964 rozchod 750 mm, neskôr 1000 mm (?) od 30. rokoch už len úsek Šafárka – Markušovce dlhý cca 11 km
Grétla - Šafárka 1,7 km 1902-1956 465 mm na Grétli šla aj do štôlne Anton
Bindt – bane, závod 1890 – 6 km
1900 – 8,4 km
70. roky 19. stor. - 1939 560 mm všeobecne závodné železničky
Bindt - baňa 2,2 km – kone
6,5 km – ľudia
1895 –1901/1904 550 mm železnička v závode – zrejme štôlňa Fridrich
Nová štôlňa pri Hnilčíku po povrchu 500 m 1927 - 1993 465 mm trať v bani a z nej ku lanovke
Rákoš - Sirk 4 km 1892-1955 520 mm Prvý most v Uhorsku so zákrutou 50°
Drnava - Malý vrch – Krásnohorské Podhradie   po 1942 – 1974?   od Malého vrchu lanovka 7,5 km do Rožňavských Baní
Vlachovo- baňa Július       priemyselná
Podbrezová - Hronec 5 km 1879-?   Viedla aj cez tunel
Blhovce - lom 5 km 1899- 50. roky? 760 mm najprv animálna, od 1930 parná
Dobšiná na povrchu 0,410 km, v bani 0,060 km      
Katarína - Matiaška        
Pernek - Bane 6-9 km 1917-1922 (1935?) asi 600 mm  
Helcmanovce - lanovka   pred 1910-?   elektrifikovaná?
Mlynky        
Žakarovce 4 km 1884-1899 1000 mm prvá zubačka na Slovensku
Matejovce pri Poprade - fabrika       v 20. rokoch prestavaná na normálnorozchodnú vlečku
Hodruša Hámre     750 mm (?) priemyselná
Krompachy 11 km 1897?-1922? 610 mm závodná úzkokoľajka
Slovinky   pred 1892-1922? 750 mm (?)  
Horné Slovinky – Dolné Slovinky   1905-1922?   elektrifikovaná
Ladce     600 mm z lomu do cementárne
Jelšava       drevenka
Stupava - kameňolom        
Pezinok - teheľňa        
Tisovec - kameňolom       až k peciam
Kremnica – baňa Šturec        
Čachtice – Nové Mesto nad Váhom 1,6 km     z lomu k silu pri ceste
Kozárovce       1957 – dieselová lokomotíva
Tunežice - vlečka 1,5 km      
Krásnohorská Dlhá Lúka - vlečka        
Kameňolom Svätuša pri Kr. Chlmci        
Kameňolom Gombasek        
Bystré nad Topľou - lom        
Andezitové kameňolomy n.p Levice – železnice v M.Kršanoch, Kamenici n.Hronom (pieskovec), Šikloš (vápenec), Kartuša, Šindolka

Celkom:  vyše 40 banských železníc

 


 

Osobné železnice

Železnica Dĺžka Trvanie Rozchod Poznámka
Hronská Breznica – Banská Štiavnica   1873-1949 1000 mm Na jej mieste (takmer) vznikla Trať mládeže
Gelnica – Mníšek nad Hnilcom - Smolník   1884-1931 (?) 1000 mm V 30. rokoch prestavaná na normálny rozchod
Ružomberok-Korytnica 23,5 km 1908-1974 760 mm „Korýtko“ zvážalo aj drevo
Štrbské pleso - Štrba   1896-1936
1968-dodnes
1000 mm ozubnicová
Tatranské el. železnice (TEŽ) 40 km 1908-dnes 1000 mm  
Trenčianska el. železnica (TREŽ) 6 km 1908-dnes 760 mm Trenč. Teplá – Trenč. Teplice
Čermeľ - Bankov 4,2 km 1956-dnes 1000 mm pionierska železnica

Celkom: 8 osobných železníc

Celkom: vyše 161 úzkorozchodných železníc na Slovensku

Parná lokomotíva na Považskej LŽ (zdroj: internet) 
Parná lokomotíva na Považskej LŽ (zdroj: internet)

Poznámka: O mnohých lesných železničkách, ktoré sú pomerne neznáme som čerpal informácie výlučne z internetu. Pokúsil som sa urobiť súpis všetkých lesných, poľných, banských a osobných úzkokoľajných železníc na Slovensku, no určite v zozname sa neocitli všetky. Ak viete o nejakej, ktorú som v zozname neuviedol, pokojne mi napíšte do diskusie pod článkom alebo ak poznáte údaje (dĺžka, trvanie) o ktorých som sa nedopátral, prosím doplňte.

Pozostatky po úzkorozchodných železniciach dnes:

 • HLÚŽ, OLŽ - Časť z bývalej Kysucko – oravskej lesnej železnice; v prevádzke
 • ČHŽ - časť z Čiernohronskej lesnej železnice; v prevádzke
 • PLŽ - zvyšky koľajníc, rušňový a vozňový park v skanzene v Pribyline
 • DKŽ - detská pionierska železnička v Košiciach; v prevádzke
 • NPŽ - poľná železnica v skanzene Nitra; v prevádzke
 • LŽK - časť zo smolenickej železničky v prevádzke pri kláštore Katarínka
 • Remetské Hámre - dieselová lokomotíva s oplenmi ako pamätník
 • Ľuborča - dieselová lokomotíva s oplenmi ako pamätník
 • Vígľaš - parná lokomotíva s vozňami ako pamätník
 • Podbrezová - jedna lokomotíva v prevádzke na NPŽ, druhá v depe PLŽ
 • Žarnovica - opleny ako pamätník v lokalite Hrabičov
 • Prešov - parná lokomotíva ako pamätník
 • Závadka nad Hronom - krytý vozeň v lokalite Pod Fabovou
 • Bindt - osobný vozeň v lokalite Sonntagsgrund
 • Kamenica nad Cirochou - parná lokomotíva ako pamätník
 • Nálepkovo - parná lokomotíva U-34 v prevádzke na ČHŽ
 • Smolník - parná lokomotíva Katka v prevádzke na DKŽ
 • Korytnica - parná lokomotíva ako pamätník, viacero vozňov v skanzene Nitre
 • Šomoška – pamätník s vozňom pri ruine colnice

Fotografie v titulke: LŽ Remetské Hámre (zdroj: internet)