Rekonštrukcia železničných priecestí v meste Turzovka

15.6.2010 8:00 Ing. Ján Paluch

Rekonštrukcia železničných priecestí  v meste Turzovka

Neviem, či si ešte pamätáte na článok o železničných priecestiach na území mesta Turzovka (okres Čadca), v ktorom som poukazoval na križovanie jednotlivých komunikácii so železničnou traťou. Ako už bolo v predošlom článku uverejnenom dňa 15.3.2009 uvedené, na území tohto mesta sa nachádza spolu 7 železničných priecestí, pričom sa jedná o priecestia vybavené priecestnými zabezpečovacími zariadeniami svetelnými (PZZs).

Aby som sa zbytočne neopakoval, v tomto článku by som sa chcel zamerať na udalosť, ktorá prebiehala na území mesta Turzovka a týkala sa dvoch železničných priecestí. Ide o rekonštrukcie týchto priecestí a to:

 

  • železničné priecestie č. 1 (centrum mesta) - km 14,424
  • železničné priecestie č. 6 (Semetešská cesta) - km 17,832

Rekonštrukcie týchto priecestí prebiehali v dňoch 31. mája 2010 až 4. júna 2010, pričom sa jednalo o stavebné práce súvisiace s výmenou traťovej koľaje na oboch priecestiach a náhrada pôvodného povrchu tvoreným drevenými prašcami, ktoré slúžili na prejazd motorových vozidiel na priecestí č. 6 blízko železničnej zastávky „Turzovka zastávka“ a asfaltového povrchu priecestia č. 1 v centre mesta Turzovky neďaleko od „železničnej stanice Turzovka“. Pre motoristov to znamenalo obmedzenie dopravy na uvedených úsekoch, či už cez kovové provizórium (kovové hrubostenné platne) na priecestí č. 6 (Turzovka zastávka) alebo úplná uzávierka križovatky komunikácií na priecestí č. 1 (Turzovka).

Železničné priecestie č. 1 po rekonštrukcii - gumové štvorce o rozmere cca. 1,2 m a trať smerom do Čadce, 6.6.2010, © Ing. Ján PALUCH
Železničné priecestie č. 1 po rekonštrukcii - gumové štvorce o rozmere cca. 1,2 m a trať smerom do Čadce, 6.6.2010, © Ing. Ján PALUCH

Samozrejme pre vlakom cestujúcu verejnosť to znamenalo jazdu po železnici len na úseku medzi železničnými stanicami „Čadca - Turzovka a späť“. Na úseku medzi stanicami „Turzovka - Makov a späť“ bola doprava nahradená náhradnou autobusovou dopravou (NAD), pričom cestujúci sa neraz málo nachodili pešo, pretože z dôvodu stavebných prác na prístupovej komunikácii v centre mesta (zrejme zanikne a stane sa pešou zónou) bola pre autobusovú dopravu len jediná prístupová cesta cez úzku uličku (chodník) medzi budovou Gymnázia a areálom Turzovskej drevárskej fabriky (TDF) a NAD odchádzala so stanovišťa aj pomaly 500 m vzdialeného od železničnej stanice.

Prvý vlak, ktorý po celodenných výlukách prešiel na celom úseku trate „Čadca - Makov a späť“ bol dňa 3.6.2010 Os4016 do Makova v zložení motorovej jednotky 813 + 913 (odchod 18:42 z Čadce).

Os4023 do Čadce v zložení 913.022 + 813.022 + 913.023 + 813.023 zastavil na "Turzovke zastávke" a priecestí č. 6, 6.6.2010, © Ing. Ján PALUCH
Os4023 do Čadce v zložení 913.022 + 813.022 + 913.023 + 813.023 zastavil na "Turzovke zastávke" a priecestí č. 6, 6.6.2010, © Ing. Ján PALUCH

Tento článok má opäť len informatívny charakter a znázorňuje stav po rekonštrukcii na uvedených priecestiach. Na priecestí č. 6 boli usadené gumové štvorcové panely a aj gumové obdĺžnikové dosky po oboch stranách koľaje. Na priecestí č. 1 boli usadené len stredové gumové panely a dočasné provizórium, po oboch stranách koľaje, ktoré sa mesto zaviazalo vraj doasfaltovať. Bolo tiež posunuté spínacie zariadenie z Makovskej strany priecestia a tým pádom má priecestie č. 1 celkovú dĺžku cca. 55 m (ani v Blave také dlhé nie je :-) ). 

Ďalej ako som sa dozvedel od pána kontrolóra ŽSR, ktorý v nedeľu 6.6.2010 kontroloval ako sú vykonané rekonštrukčné práce, cena jedného stredového gumového štvorcového dielca a dvoch bočných obdĺžnikových dielcov, resp. dvoch polovičných  obdĺžnikových stredových dielcov a dvoch bočných dielcov z vonkajších strán koľaje sa vraj pohybuje okolo 100 000 Sk. Ako na fotografiách vidieť gumové dielce sú značky „STRAIL“. No na jednu vec som sa žiaľ zabudol pána kontrolóra opýtať a ostala mi otázkou: Železničné priecestia na území obci, cez ktoré vedú obecné komunikácie patria pod ŽSR alebo pod správu obcí?

Obmedzenia
Obmedzenia


Čo sa týka stavu uvedených železničných priecestí pred rekonštrukciou, tak tieto môžete vidieť vo fotogalérii v mojom predošlom článku s názvom „Železničné priecestia v meste Turzovka slovom a obrazom

Inak dňa 7. júna 2010 ešte prebiehala jedna malá výluka na úseku „Turzovka - Makov a späť“. Dúfajme, že po 8. júni 2010 bude už všetko v poriadku.

Odkazy na web:

Článok „Železničné priecestia v meste Turzovka slovom a obrazom“
Upozornenie samosprávy mesta na uvedenú udalosť a pokyny pre cestujúcich
Web. stránka mesta Turzovka

 

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy