Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov skutečností

22.5.2009 11:00 Petr Špetlák

Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov skutečností

Slavnostní zahájení realizace projektu Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov proběhlo za účasti představitelů orgánů územně samosprávných celků z obou států dne 8. května 2009. Jak se později ukázalo, nejednalo se pouze o další plané stříhání pásky, mající uklidnit hlas veřejnosti.

 

 

 


Důkazem materiálního zhodnocení plamenných projevů volených zástupců lidu bylo zahájení stavebních prací již v podobě fyzické. Je nutné na tomto místě připomenout, že realizace opravných prací úseku neprovozované tratě na polském území se ujalo konsorcium, sestávající ze společnosti DOLKOM, sp. z o.o. a fyzické osoby-podnikatele, známé pod firmou WERO-BUD Łukasz Biegański. V případě druhého subjektu je poměrně zajímavou skutečností její sídlo v mazowieckém městě Łowicz, které je od Krkonoš více než daleko.

Oproti tomu DOLKOM je znám spektru šotoušů-polonofilů díky právě dokončovanému projektu revitalizace železniční tratě Wrocław Zakrzów - Trzebnica, tedy železniční dráhy, jejímž správcem je právě, stejně jako v případě tratě přes Novosvětský průsmyk, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Přejděme ovšem od základních identifikačních údajů zhotovitele k faktům, které čtenáře vlaky.net zajímají bezesporu mnohem více.

Pohled na trať ze státní hranice do Polska dne 18.8.2007 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nástin technické specifikace projektu autor těchto řádek publikoval na stránkách známé obecně prospěšné společnosti z Tanvaldu již na počátku tohoto roku. Uvedu zde krátký výtah z uvedeného článku:
 
Projekt předpokládá úplnou výměnu svršku a částečnou sanaci spodku; železniční svršek dnes sestává ze dvou typů kolejnic – pruských soustav č. 15 (do km 37,761) a č. 8 (dále k státní hranici, tj. km 43,138) shodně z roku 1922. Na trati jsou užity převážně ocelové pražce (typ č. 8 z roku 1922 a č. 15 z roku 1925), místy se nalézají i pražce dřevěné (borovicové typu IIB a dubové).
 
Trať s ocelovými pražci na českém úseku před státní hranici dne 18.8.2007 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V celém úseku by měly být užity kolejnice soustavy S49 na dřevěných pražcích, kde na přímých úsecích budou užity pražce z tvrdého dřeva, v obloucích (od R=300 m níže) pak pražce borovicové. Budou také zrekonstruována úrovňová křížení se silničními komunikacemi a dojde k nezbytným opravám systému odvodnění, místy užitím betonových prefabrikátů.
 
Projekt dále obsahuje výstavbu zastávky Szklarska Poręba Huta a dopravny Jakuszyce. V prvně jmenovaném tarifním bodu dojde v rámci realizace opravných prací ke snesení kolejového větvení a nástupních hran, budou rovněž zbořeny dosavadní nemovitosti v obvodu bývalé stanice (katastrofální stav konstrukcí, absence vodovodních a kanalizačních přípojek aj.). V místě vznikne nové zpevněné nástupiště délky 150 m s výší hrany 300 mm nad TK, bude postaven také přístřešek pro cestující.
 
Stav obvodu dopravny Jakuszyce dne 18.5.2009 © Wojciech Grzybowski
 
V obvodu bývalé žst. Jakuszyce dojde k výstavbě dvou manipulačních kolejí, oboustranně zaúsťujících do koleje průběžné, všechny čtyři výhybky budou typu S49 1:9 o R=190 m. V této dopravně budou také vystavěna v místě dnešních nástupištních hran dvě nástupiště pro cestující délky 133 m a 178 m. Pro zajištění možnosti nakládky a vykládky nákladních vlaků bude zrekonstruována nevyhovující nákladní rampa v jižní části dopravny. Cestující budou moci využívat přístřešek lokalizovaný v místě bývalé dřevěné budovy.
 
Výše uvedené práce umožní provozovat pravidelnou osobní i nákladní dopravu. Maximální traťová rychlost pro osobní vlaky bude stanovena na 40 km/h, pro soupravy ostatní (vlaky nákladní a manipulační aj.) pak 30 km/h. Jak zní tradiční polské přísloví – Lepszy rydz niż nic, takže skutečně lepší „čtyřicítka“ než současných 15 km/h.
 
Traťový úsek Tanvald - Szklarska Poręba na mapě © Wikimapia
 
Jak je vidět, oprava po šedesát let, nepočítáme-li nepravidelné manipulační vlaky do Jakuszyc, neprovozované tratě stojí především na maximálním omezení nákladů. Je sice pravdou, že samotná dopravna Jakuszyce je nejvýše položenou stanicí na území Polské republiky a sklonové podmínky na dráze nedosahují koridorových charakteristik (maximální stoupání dosahuje hodnoty 26 promile), nicméně směrové parametry tratě by dovolily traťovou rychlost značně vyšší. Důvodem je bezesporu omezený rozpočet investora, tedy Dolnoslezského vojvodství.
 
Níže prezentované fotografie autorství pana Wojciecha Grzybowského ze Szklarské Poręby zobrazují stav prací na trati v úseku Jakuszyce – státní hranice. Jak lze vidět, odstraňování svršku neprobíhá s využitím kolejové techniky, nýbrž s použitím těžké silniční techniky (bagr).
 
Rozestavěná trať mezi dopravnou Jakuszyce a zastávkou Jakuszyce-Bieg Piastów dne 18.5.2009 © Wojciech Grzybowski
Poznámka editora:

V souvislosti s tímto zajímavým příspěvkem o zahájení dlouho slibované stavby, která má rozšířit stávající možnosti přeshraniční veřejné dopravy v oblasti Krkonoš, si vás dovoluji upozornit na dva neméně zajímavé články o její podobě současné:

  1. VHD na hraničních přechodech mezi ČR a Polskem v oblasti Krkonoš v roce 2009 - 1. část: železnice
  2. VHD na hraničních přechodech mezi ČR a Polskem v oblasti Krkonoš v roce 2009 - 2. část: autobusy

-zz-

Titulní snímek: Stav kolejí na zastávce Jakuszyce-Bieg Piastów dne 18.5.2009 © Wojciech Grzybowski

Galéria

Súvisiace odkazy