Lesná železnica Katarínka

26.3.2009 8:00 Róbert Ružek

Lesná železnica Katarínka

Máte rádi úzkorozchodnou železnici a romantiku? Tak potom je to pravé pro Vás ukryto v Malých Karpatoch na Slovensku. Jestli Vám něco říká železnička Smolenice - Dobrá Voda, tak vězte, že jen pár set metrů od původní trasy staví parta nadšenců další železničku, s rozchodem 600 mm. Takto sa začínala malá reportáž, ktorú sme mohli na tejto stránke čítať v októbri 2008.

Dnes prinášame ďalšie podrobnosti o tomto veľmi zaujímavom projekte lesnej železnice Kata, ktoré nám zaslali na uverejnenie jeho tvorcovia. (-zz-)

 
História LŽK

História LŽK má začiatky v roku 1997, keď pán Ján Dalák, Ing. Ivan Ružek a Róbert Ružek sa inšpirovali pamätníkom pána Rendeka – chatára v Dechticiach – Nové hory. Pamätník pozostáva z 1 m páru koľajníc, na ktorom je pripevnené 1 súkolie z vagóna. K tomu je pridaná tabuľka a mapa s vyznačenou traťou lesnej železnice. V lesoch medzi Trstínom a D. Vodou ako i v priľahlých dedinách sa nachádzajú mnohé pozostatky lesnej železnice grófa Pálffyho, neskôr Chemolaku, zrušenej v roku 1964. Je to zemné teleso, jednotlivé podvaly, klince, spojky, podkladnice, izolátory z tel. linky. V dedinách sú to ploty a rôzne konštrukcie z koľajníc ako i celé koľajnice. Na gátri v Smoleniciach boli vozíky na rezivo vyhotovené z pôvodných vagónov.

Pokládka prvých metrov kolají v roku 1998
Pokládka prvých metrov kolají v roku 1998

História v číslach

1997 – začiatky LŽK inšpirované pamätníkom pána Rendeka
1998 – 4 trojmetrové koľajnice od pána Ing. Zemana zo Smoleníc
1999 – predĺženie trati – koľaje položené do oblúka
2000 – 2002 – predĺženie trati o 20 m – železničné priecestie
2002 – vybudovanie železničného mostu
2003 – zriadenie prvej výhybky
2004 – zakúpenie nepojazdnej banskej lokomotívy BND-30
2005 – predĺženie trati o úsek odbočky do mašinhausu a osadenie druhej výhybky
2006 – 2007 – dokončená oprava lokomotívy
2007 – založenie združenia za účelom získavania financií a dostať sa do povedomia verejnosti
2008 – získanie 3 plošinových vagónov plus objav nákladného vagónu ,ktorý bol v novembri zrenovovaný
2008 - prevoz lokomotívy na koľajisko plus skúšobná prevádzka

Vozenie škôlkárov na MDD v roku 2005
Vozenie škôlkárov na MDD v roku 2005

Súčasnosť a budúcnosť

V predchádzajúcom období bola čiastočne a svojpomocne postavená úzkokoľajná trať v dĺžke cca 200 m. Podarilo sa nám z nájdených zvyškov obnoviť a spojazdniť 1 osobný a 3 nákladné vozne. Na posun vagónov po trati používame dieselovú lokomotívu BND 30, ktorú sme zakúpili ako vyradenú z bane Dolina. Lokomotíva prešla dlhodobou svojpomocnou generálnou opravou motora i karosérie - je plne funkčná a obdivovaná návštevníkmi Lesnej železnice Katarínka a aj okoloidúcimi turistami.

Vykládka BND 30-ky po prevoze z bane do dielne
Vykládka BND 30-ky po prevoze z bane do dielne

V budúcnosti plánujeme rozšírenie koľajiska na 1,2 km. Aktivity združenia spočívajú v organizovaní osláv Dňa detí, Dňa otvorených dverí na sviatok Svätého Cyrila a Metoda. Organizujú sa brigády na úpravu koľajiska a taktiež okolia. Snažíme sa udržiavať prostredie v čistom stave bez odpadkov, ktoré zostávajú po niektorých turistoch. Všetko, čo bolo doteraz zrealizované, bolo financované z vlastných zdrojov.

Plán rozvoja trate - ZOBRAZ!
Plán rozvoja LŽK

Našim cieľom je tiež zdokumentovanie písomných i vecných pamiatok z histórie lesných železníc, zachovanie a rekonštrukcia zabudnutých pozostatkov histórie, ktoré sa nachádzajú na celom území Malých Karpát. Ako nepolitická organizácia - združenie chceme informovať verejnosť a najmä mládež o význame lesných železníc Slovenska a rozvoji lesného hospodárstva v minulosti.

Informačný materiál o LŽK vo formáte PDF nájdete na tomto mieste.

Súvisiace odkazy