Traťové zabezpečovacie zariadenie - Hradlo Sihoť

9.7.2008 12:00 Djexpres

Traťové zabezpečovacie zariadenie - Hradlo Sihoť

V dnešnej reportáži o zabezpečovacích zariadeniach sa budeme tentokrát venovať traťovému zabezpečovaciemu zariadeniu s hradlovým poloautomatickým blokom, hradla Sihoť, ktoré sa nachádza na hlavnej trati Bratislava - Žilina medzi železničnými stanicami Zlatovce - Melčice. Povieme si aj stručný opis a rozdelenie traťových zabezpečovcích zariadení podľa kategórie zabezpečenia.

 

 

 

Traťové zabezpečovacie zariadenia (TZZ)
 

Hlavnou úlohou traťového zabezpečovacieho zariadenia je zvyšovať bežpečnosť jazdy vlakov a jazdy PMD na šírej trati. Podobne ako u staničných zabezpečovacích zariadeniach aj traťové zabezpečovacie zariadenia zaisťujú podmienky pre ich bezpečnú jazdu. Zabezpečujú teda jazdu následných vlakov a vylučujú protismerné jazdy vlakov po jednej traťovej koľaji.

 Traťové zabezpečovacie zariadenia sa delia podľa toho, koľko vyššie uvedených podmienok kontrolujú:

kategória
kontrola voľnosti oddielu
výluky protismerných jázd
Príklady
1. nemá* nemá* nezávislé návestidla (tel. dorozumievanie)
2. má čiastočne* hradlové, releové poloautomatické bloky
3. automatické hradlá, automatické bloky

   * Traťový oddiel, pokiaľ je v tabuľke uvedené "nemá" za danú voľnosť zodpovedá určený dopravný zamestnanec. Pokiaľ je uvedené "má čiastočne" za danú voľnosť spoluzodpovedá určený zamestnanec napr: zariadenie zaregistruje prejazd vlaku kontrolným bodom a voľnosť oddielu kontroluje nepriamo dopravný zamestnanec pohľadom, či vlak prešiel celý a to zistí pohľadom na koncovú návesť.

 Jazdy vlakov medzi jednotlivými dopravňami sa zabezpečujú:

       → telefonickým dorozumievaním        (1. kategória)
       → poloautomatickým blokom             (2. kategória)
       → automatickým hradlom                 (3. kategória)
       → automatickým blokom                  (3. kategória)
      
→ jazda podľa rozhľadu                   (nezávislé na zabezpečovacom zariadení)

nezávislé na zabezpečovacom zariadení) 

 

TZZ - Hradlo Sihoť


Pohľad na oddielové návestidlá poloautomatického bloku s hradlom "Sihoť"

Všeobecné informácie:

- Hradlo "Sihoť" leží v km 116,593 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate normálneho rozchodu č. 120 Púchov - Bratislava, medzi stanicami Zlatovce a Melčice, hradlo je pridelené žst. Trenčín.  Maximálna traťová rýchlosť v tomto úseku je 120km/h. Hradlo Sihoť je posledným hradlom svojho druhu, obsluhovaným dopravným zamestnancom na celej trati Bratislava - Čierna nad Tisou. K hradlu je priľahlá zastávka Kostolná - Záriečie, leží v km 117,500, nachádza sa medzi hradlom Sihoť a žst. Zlatovce, je pridelená železničnej stanici Trenčín. Pre každú koľaj v smere chodu vlaku má vybudované vyvýšené nástupište s užitočnou dĺžkou 200 metrov, ktoré je elektricky osvetlené.


Zabezpečovacie zariadenie:

- V priľahlom medzistaničnom úseku Zlatovce - (hradlo Sihoť) - Melčice je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie, jednosmerný hradlový poloautomatický blok. Traťové zabezpečovacie zariadenie na hradle Sihoť je elektromechanické.

 Hradlový prístroj poloautomatického bloku


Elektromechanické traťové zabezpečovacie zariadenie - medziľahlé traťové hradlo Sihoť

 Indikačná doska s kontrolou PZZ


Indikančná doska hradla Sihoť s kontrolou činnosti a obsluhy PZZ v km 117,332 v zast. Kostolná - Záriečie

       Návestidlá:  

Hradlo má štyri svetelné návestidlá AŽD. Trojznaké oddielové návestidlo poloautomatického bloku "Lo" v smere od Zlatoviec, ktoré má samostatnú predzvesť "PrLo" a Trojznaké oddielové návestidlo "So" v smere od Melčíc, ktoré má samostatnú predzvesť "PrSo". Na oddielových návestidlách, ktoré nekryjú obvod výhybiek, platných len pre vlaky, je možné rozsvietiť návestné znaky "Voľno", "Stoj" a "Opatrne na privolávaciu návesť".

                         
     
       Predzvesť "PrLo" od Zlatoviec                      Oddielové návestidlo "Lo" od Zlatoviec  

                         
         Predzvesť "PrSo" od Melčíc                          Oddielové návestidlo "So" od Melčíc


Starobylá budova hradla Sihoť, ktoré je už na okraji svojej existencie, kvôli modernizácii trate

 

       Priecestie kontrolované z hradla: 

km poloha: druh komunikácie: typ a kategória PZZ: poznámka:
Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné so závorami na zastávke Kostolná - Záriečie
117,332 III. triedy PZS 2 Z     AŽD 71 kontrolu vykonáva hradlár hr. Sihoť


Priecestie so závorami v km 117,332 v zast. Kostolná - Záriečie, kontrolované z hradla Sihoť

 
     363.136 na čele Os 3004 prechádza hradlom       350.018 na čele R 604 Dargov prechádza hradlom


Celkový pohľad na hradlo a oddielové návestidlá s tabuľou pred zastávkou Kostolná - Záriečie

Foto: Peter99, Djexpres

Galéria

Súvisiace trate