Žilinské 363-ky?

26.6.2008 16:00 peršing

Žilinské 363-ky?

Druhá zmena GVD 2007 / 2008 priniesla niekoľko noviniek, nie len čo sa týka úprav časových polôh vlakov a zavedenia vlakov nových, ale tak isto aj zmeny v nasadení HDV a ich prevedenie pod iné SP, resp. SPD.

Z pohľadu cestujúcich došlo k jednej z najvýraznejších zmien v okolí Zvolena, kam bola z Košíc presunutá motorová jednotka 813/913.012, ktorá na vlakoch Os 7501 (Žilina - Zvolen), Os 7504 (Zvolen - Diviaky), Os 7503 (Diviaky - Zvolen) a Os 7508 (Zvolen - Žilina) nahradila motorový vozeň 812 s vozňom 011.

K zaujímavej zmene došlo aj v dislokáciach rušňov 363 ZSSK. Tri 363-ky boli ku dňu 16.6.2008 prevedené zo SPD Bratislava pod SPD Žilina, čím sa žilinské SPD stalo historicky prvé mimobratislavské depo, ktoré ich má vo svojom evidenčnom stave. Konkrétne ide o 363.101, 363.135 a 363.147, pre ktoré bol v Žiline v súvislosti s presunom vytvorený aj nový 3-denný obeh TS 331, ten ale, až na drobné úpravy, vznikol len vyčlenením 3 dní z pôvodných bratislavských TS pre HDV 363 resp. 362. Tri žilinské 363-ky je teda možné vidieť na osobných vlakoch medzi Žilinou a Novým Mestom nad Váhom a s vlakmi R 700 / R 707 jazdia až do Bratislavy. V súčasnosti, najmä vzhľadom na vysoký správkový stav HDV 350, je však možné, že sa operatívne objavia aj na iných vlakoch namiesto bratislavských rušňov 362, 363 a 350.


Posledný Os vlak, ktorý 363.147 odviezla ako HDV patriace pod SPD Bratislava - 15.6.2008, Os 3078.
O necelé 4 hodiny už bola žilinská.
(foto ©
peršing)