Historické vozidlá na Slovensku

22.1.2005 18:02 Rahmann

Podarilo sa mi vytvoriť zoznam historických koľajových vozidiel, ktoré sa nachádzajú na Slovensku. Bol by som rád, keby ste mi napísali odkaz v prípade, ak máte akúkoľvek pripomienku k zoznamu, ak viete nejakú informáciu ohľadne uvedeného, nejakú aktualizáciu, alebo čokoľvek čo s tým súvisí. Budem Vám veľmi vďačný.

Parné rušne:
 
310.097 - bývalý pomník v RD Bratislava hlavné, opravený do vystavovateľného stavu, v RD Bratislava východ - MDC
310.0107 - vystavovateľný, v Bratislave - Múzeum dopravy
310.0123 - mierne nekompletný v RD Bratislava východ - MDC
310.433 - prevádzkyschopný (do februára 2008), vo Vrútkach
310.442 - pomník v RD Bratislava východ - MDC
310.443 - pomník v Čiernej nad Tisou
310.507 - vrak v RD Bratislava východ - MDC
310.513 - pomník v ŽOS Vrútky
331.019 - vrak v RD Bratislava východ - MDC
331.037 - prevádzkyschopný v RD Bratislava východ
354.1178 - opravuje sa v RD Zvolen
387.017/923.003 - vrak v RD Bratislava východ - MDC
387.019/930.108 - vrak v RD Bratislava východ - MDC
399.005/932.006 - vrak v RD Bratislava východ - MDC
422.012 - pomník v ŽOS Zvolen
422.0108 - prevádzkyschopný v RD Zvolen
431.014 - vrak, vo Vrútkach
433.008 - pomník vo Zvolene v parku
433.023 - vystavovateľný vo Vrútkach
434.128/516.0684 - vystavovateľný v Bratislave v Múzeu dopravy
434.2338/818.0116 - v RD Haniska pri Košiciach, opravuje sa do prevádzkyschopného stavu
464.001 - prevádzkyschopný v Prievidzi
475.196/932.379 - prevádzkyschopný, vo Vrútkach
475.1130/932.368 - vrak v ŽOS Vrútky
477.013 - oprava v RD Poprad, momentálne vo Vrútkach v OKV
486.007/930.003 - prevádzkyschopná vo Vrútkach
486.008/935.0127 - zakonzervovaný vrak v Topoľčanoch, možno už v RD Bratislava východ - MDC
498.104/935.2284 - vo Vrútkach, oprava do prevádzkyschopného stavu
524.1117 - vo Vrútkach, mal sa opravovať do vystavovateľného stavu
534.0471/935.094 - vystavovateľný v Múzeu dopravy BA
555.3008/930.309 - oprava v RD Bratislava východ - MDC, kotol v OKV, prevádzkyschopný bude asi až v roku 2009
555.3254/930.3254 - vrak v RD Bratislava východ - MDC – využívaná ako zdroj náhradných dielov pre 555.3008
33-032 JŽ - vrak v RD Bratislava východ - MDC, náhradné diely pre 555.3008
556.036/935.257 - prevádzkyschopný vo Vrútkach
556.039/935.2105 - nepojazdný bývalý vykurovací kotol, v RD Zvolen, uvažuje sa pre budúcnosť nad jeho sprevádzkovaním
40.003 - odstavený vo Vrútkach, neskôr bude možno vo vystavovateľnom stave
40.006 - oprava vo Vrútkach – OKV, oprava sa pre nedostatok financií vlečie
BS 200-Džurka - pomník, Veľký Šariš
T 3-312.801 - pomník v Trnave na stanici
CS 400 3611-313.909 - pomník v Podbrezovej na stanici
CS 400 3614 - bývalý pomník, v RD Žilina, občas ukradnuté diely z rušňa
CP 600 3673-323.006 - pomník v ŽOS Zvolen
CP 600 3679 - vystavovateľný v Múzeu dopravy BA
CN 40 2483 - vystavovateľný v Múzeu dopravy BA
 
Motorové rušne a vozne:
 
BN 60 3562 - prevádzkyschopná v RD Zvolen, nepatrí MDC
PDS 90 – bez kabíny a kapotáže, ale funkčný v Topoľčanoch - MDC
T211.0823 - prevádzkyschopný v RD Bratislava východ - MDC
T211.1004 - odstavený vo Vrútkach, nepatrí MDC, momentálne mimo prevádzky
T435.093 – prevádzkyschopný vo Vrútkach , unifikovaný červený náter ČSD + 60 cm žltý pruh po obvode
T444.0055 - oprava do prevádzkyschopného stavu v Prievidzi
T444.0060 - prevádzkyschopný v RD Bratislava východ - MDC
T444.1082 - oprava do prevádzkyschopného stavu, v RD Haniska pri Košiciach, stále s označením 726.082
T466.0253 - patrí MDC, v RD Zvolen, pomaly a postupne je opravovaný do prevádzkyschopného stavu
T466.0254 - prevádzkyschopný v Poprade, ale podľa výrobného čísla by sa mohlo jednať o T466.0252
T478.1201 - momentálne vo Vrútkach pre potreby Albatros klubu, patrí Cargu, kedysi sa s ním uvažovalo ako s múzejným exponátom
T678.0012 - prevádzkyschopný v RD Zvolen
T678.016 - vystavovateľný v Múzeu dopravy BA
T679.019 - prevádzkyschopný v RD Bratislava východ - MDC
T679.1168 - prevádzkyschopný vo Vrútkach, plánuje sa nový náter skrine
T679.1312 - vystavovateľný v Múzeu dopravy BA ako 781.312 so znakmi ŽSR
M131.1007 - vrak, v Lučenci
M131.1053 - prevádzkyschopný v RD Zvolen
M131.1100 - vrak vo Vrútkach, možno už neexistuje
M131.1125 - prevádzkyschopný v Haniske pri Košiciach
M131.1473 - vrak, Bratislava východ, asi staré smer. koľajisko v zriaď. stanici
M131.1546 - vo Vrútkach, skriňa má základný šedý náter, oprava?
M140.101 - vystavovateľný v Múzeu dopravy BA
M221.1.. - vrak v dosť dezolátnom stave, asi ani motor nemá, je v starom smerovom koľajisku v Bratislave východ
M240.0039 - v Tisovci, patrí MDC, prevádzkyschopný
M240.0042 - v RD Poprad, patrí MDC, momentálne vraj na oprave náteru v Topoľčanoch
M240.0086 - kedysi bol vytypovaný pre MDC, je v Haniske pri Košiciach ako 820.086, stav ?
M262.0004 – kedysi uvažovaný a vytypovaný pre MDC, teraz 830.004, vlastnia ho vlaky.net, v RD Bratislava východ, zatiaľ neprevádzkový
M262.0007 - po vyradení od BRKS ho do svojej zbierky zaradilo MDC, prevádzkyschopný v RD Bratislava východ - MDC
M263.008 – prevádzky neschopný, býval odstavený vo Vrútkach, nepatrí MDC
M274.002 a M274.005 - totálne vraky, ak ešte existujú, tak sú v RD Vrútky
M274.004 - prevádzkyschopný vo Vrútkach
M286.018 - uvažovaná pre MDC, chodí na meracích vlakoch ŽSR
 
Elektrické rušne:
 
E499.005 – pomník v Spišskej Novej Vsi
E499.047 - prevádzkyschopný vo Vrútkach
E669.2133 - zatiaľ označený ako 182.133, patrí MDC
 
Žeriavy, pluhy, drobné vozidlá:
 
Zauhlovací žeriav Kirow EDK 10/2 č.202 - prevádzkyschopný v depe Bratislava hlavné
Zauhlovací žeriav Kirow EDK 10/2 č.217 - vo Vrútkach, prevádzkyschopný, nepatrí MDC
Parný nehodový žeriav č.137 - vystavovateľný v Múzeu dopravy v BA
Tender č.170 k parnému žeriavu č.137 - vystavovateľný v Múzeu dopravy v BA
Pomocný vozeň č.41 241 k parnému žeriavu č.137 - vystavovateľný v Múzeu dopravy v BA
Dieselelektrický žeriav EDK 300 č.277 - odstavený v Bratislave hlavnom, prevádzkyschopný
Rotačný snehomet SM03 - vo vystavovateľnom stave, RD Bratislava východ - MDC
Snehový pluh SP 111 - v dezolátnom stave na pomníku v Podbrezovej pri stanici
Snehový pluh SP 112 - vrak, Bratislava východ - staré smerové koľajisko v zriaď. stanici
Snehový pluh SP 113 - vystavovateľný v Múzeu dopravy v BA
Snehový pluh SP 116 - neopravený v depe Bratislava východ – MDC alebo Bratislava východ - staré smerové koľajisko v zriaď. stanici
Snehový pluh KBŽ - neopravený vo Vrútkach
Ručný nehodový žeriav trojnápravový č.102 - funkčný v Múzeu dopravy v BA
Ručný žeriav dvojnápravový JŽ 600 - pomník v RD Bratislava východ – MDC vedľa tzv. personálnej kuchyne
2x ručný portálový žeriav typu „Vošahlík“ – niekde v areáli RD Bratislava východ - MDC
Podbíjačka SP 63 - prevádzkyschopná, vo Výhrevni Vrútky, označená je ako SP 72
Podbíjačka SP 63 – vystavovateľná na pomníku v RD Bratislava východ – MDC vedľa tzv. personálnej kuchyne
Pluh na úpravu štrkového lôžka – neopravený, v RD Bratislava východ – MDC
Stroj na smerovú úpravu polohy koľaje PRM  - pomník v RD Bratislava východ – MDC vedľa tzv. personálnej kuchyne
Zhutňovač kráčajúci KZ 1000 - pomník v RD Bratislava východ – MDC vedľa tzv. personálnej kuchyne
Podbíjačka ASP 400 č.057 - asi prevádzkyschopná, v Múzeu dopravy, vlastník?, predtým patrila VÚ Bošany
 
Drezíny:
 
Dlm 47 - neopravená, v depe Bratislava východ - MDC
T 15/30 - neopravená, v depe Bratislava východ - MDC
T 15/52 Dm 4-47015 - vystavovateľná v hale Múzea dopravy v BA
Dmw 71015 - Warszawa - prevádzkyschopná vo Výhrevni Vrútky - MDC, na akože ŠPZ - tabuľke na prednom nárazníku je označenie DmV 72-601
DMW 73014 - Warszawa - prevádzkyschopná v depe Bratislava východ - MDC
T 15/52 - neopravená, v depe Bratislava východ - MDC
Dm 4-47042 - Škoda 1202 - prevádzkyschopná, v Spišskej Novej Vsi, patrí ŽSR
T 14/52 Vm 52017, resp. Vm 53198 – asi funkčná v areáli Výhrevne Vrútky
T 14/52 - prehliadkové vozidlo typu „želva“ – neopravené v RD Bratislava východ - MDC
Vm 52029 - prevádzkyschopná, v Bratislave východ - MDC, je to Tatra 14/52
Vm ? – pojazdná, bez možnosti jazdy vlastnou silou, v RD Bratislava východ - MDC
Tatra T 15/52 Dm 4 - oprava vo Zvolene
 
Ostatné:
 
Pancierový vozeň – opravený v depe Bratislava východ - MDC
Vykurovací vozeň č.610 - vrak, odstavený v depe Bratislava východ – MDC
Obytný vozeň – prevádzkyschopný, vo Výhrevni Vrútky
Vodný vozeň V 173 – neopravený, ide o tender 512.153, vo vystavovateľnom stave ako pomník v depe Bratislava východ v expozícii vodárenstva
Tender 414.079 ako vodný vozeň - neopravený v depe Bratislava východ,
Tender 517.003 - vrak v depe Bratislava východ, zdroj náhr. dielov pre tender 516.0684 od 434.128
Tender 920.006 - neopravený, v depe Bratislava východ, od nejakej 375.1
 
Osobné, služobné a poštové vozne:
 
Aa 1138 - prevádzkyschopný, v depe Bratislava východ - MDC
ABa - vrak odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ
ABa - vrak odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ
ABa - prevádzkyschopný, v Prievidzi, označenie 50 56 39-40 200-4 ŽSR
ABCa - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ
ABe 1-3829  - vrak, odstavený v Topoľčanoch, označený ako MSV 83 008
Azy 1-0042 - vrak, odstavený v Topoľčanoch, pôvodne  S.18 KKStB
Ba 3671 - prevádzkyschopný, v depe Bratislava východ - MDC
Bac 4912 - prevádzkyschopný, v Poprade
Bac - asi prevádzkyschopný v Prievidzi
Bai 4-4356 - prevádzkyschopný, v Poprade
Bai - neopravený vozeň, ale prevádzkyschopný, odstavený v obvode depa Bratislava východ – MDC, označenie Byz-k 60 56 20-04 004-4 ŽSR
Be 2-1808 - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ, korisť DR, možno už neexistuje
Be 2-0308 - vrak, odstavený v Topoľčanoch, číslo 50 54 24-20 151 - 3
Be - vrak, odstavený v Topoľčanoch, možno Be 3-4166
Bey 2-5988 - opravený, či je prevádzkyschopný ?, v Košiciach, v interiéri má byť modelové koľajisko miestnych modelárov, nepatrí MDC
Bix - súčasné označenie 020.186, či patrí MDC - ?, prevádzkyschopný
Biz - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ ?
Blm - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ, označený ako ZVS 2
Blm - vrak, odstavený v Poprade, označený ako ZVS 6
BCa 2-8003 - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ
BCa 2-8871 - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ, asi ide o jeden z vyššie uvedených vozňov ABa
BDlm 6-2083 - prevádzkyschopný, v depe Zvolen
BDlm 6-2144 - vrak, odstavený v depe Trenčianska Teplá, možno sa jedná o vozeň Clm, resp. Blm
BRa - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ
Ca 4-5099 - prevádzkyschopný, v depe Bratislava východ - MDC
Ca 4-5107 - prevádzkyschopný, v depe Bratislava východ - MDC
Ca - teraz odstavený v starom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ, bola na ňom začatá oprava, teraz ?
Calm 4-7100/Calm 5-0038 - prevádzkyschopný, vo Výhrevni Vrútky
CDlm 6-6878 - vrak, odstavený v Topoľčanoch
Clm 4-6599 - prevádzkyschopný, v depe Haniska pri Košiciach, označený ako Clm 5-2145
Clm - vrak odstavený v Topoľčanoch
Clm - vrak, odstavený v Bratislave východ - MDC, označený ako ZVS 8, možno ide o vozeň Blm 5-2402
Ce 3-1893 - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ
Ce 3-2176 - prevádzkyschopný, v depe Bratislava východ - MDC
Ce 463 - odstavený v RD Bratislava východ - MDC, Rotary klub „Danube“ chce sponzorovať jeho opravu do prevádzkyschopného stavu do r. 2010
Ce - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ
Ce - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ
Ce 36091 - vrak, odstavený v Topoľčanoch, tiež označený ako Cey 3-8625
Cey 3-8795 - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ
Cey - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ
Ci 3-9197 - prevádzkyschopný, v depe Bratislava východ - MDC
Ci 3-9288 - na pomníku v ŽOS Vrútky spolu s 310.513
Ci 3-9681 – prevádzkyschopný vo Zvolene
Ci 3-9738 - prevádzkyschopný, vo Zvolene
Ci 4-0290 - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ
Ci 4-0304 - prevádzkyschopný, v depe Bratislava východ - MDC
Ci 4-0314 - vrak, odstavený v depe Bratislava východ - MDC
Ci 4-1358 - prevádzkyschopný, vo Výhrevni Vrútky
Ci 4-1588 - prevádzkyschopný, vo Výhrevni Vrútky
Ci 4-1793 - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ, nemusí už existovať
Ci 4-4858 - prevádzkyschopný, v depe Bratislava východ - MDC
Ci 4-7995 - prevádzkyschopný, v depe Zvolen
Ci 4 - vrak, odstavený Topoľčanoch, (SV 64 478)
D 6-0497 - prevádzkyschopný, vo Výhrevni Vrútky, predtým D 8-3835
D - vrak odstavený v Topoľčanoch, v niektorej literatúre označený ako Ddk 6
D – prevádzkyschopný v RD Bratislava východ – MDC, označený ako Daa-k 30 56 940 6 343-2 ŽSR
Da 6-5028 - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ
Da 7547 - prevádzkyschopný, vo Výhrevni Vrútky
Da 7522 – prevádzkyschopný, v Prievidzi
Da 7-0016 - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ, korisť od DR, existoval ešte v roku 2001
Da 6-5030 - odstavený vo Výhrevni Vrútky, je v ňom útočisko miestnych modelárov, postupne sa obnovuje skriňa vozňa
Da 6-5037 – vrak, v roku 2004 bol zaznamenaný v Prešove, teraz ?, nepatrí MDC
Dd 7-2442 - prevádzkyschopný, V RD Zvolen
Dsd 6-6370 – prevádzkyschopný, v Prievidzi
DF 6-7747 - prevádzkyschopný, v depe Bratislava východ - MDC
F 9-2309 - prevádzkyschopný, umiestnený v Bratislave hlavnom, náraďový k 498.104
F 9-2318 - prevádzkyschopný, v RD Bratislava východ - MDC
F 9-2182 - vrak odstavený vo Výhrevni Vrútky, asi už neexistuje
Fa 5-2085 - prevádzkyschopný, v RD Bratislava hlavné alebo Múzeum dopravy
Fa - v Topoľčanoch, rok výroby 1928
WLA 134 - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava Východ, označený ako WLA 50 54 61 10 014 - 9
WLAB 51 56 80 022 - 9 – prevádzkyschopný vo Vrútkach
WRa - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaď. stanici Bratislava východ, označený aj ako WR 406
WRa 51 56 88-41 028-8 - prevádzkyschopný, umiestnenie Bratislava hlavné
 
Nákladné vozne:
 
Gr 21854 - prevádzkyschopný, v Múzeu dopravy v BA
Gsm 2-34945 - skriňa vozňa v dezolátnom stave na plošinovom vozni v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
HX 99001 - hlbinný, stav ?, umiestnený v RD Zvolen
L 2-42271 - neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
L 5-16044 - neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej    stanici Bratislava východ
L - neopravený, v 2005 prevezený do Bratislavy východ z Vrútok, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
La - neopravený, v RD Bratislava východ - MDC
Lp 510 017 - opravený, v RD Bratislava východ - MDC
N - neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Nd 3-39181 - neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ, možno už neexistuje
Nd 3-37645 - prevádzkyschopný, v RD Bratislava hlavné, označený Ndk
Ntp 3-27575 - neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Pa 3-14018 - neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej Bratislava východ
Pa 3-14026 - neopravený, možno už neexistuje, umiestnenie ?
Pae 37 54 380 0 095 - 8 - neopravený, odstavený v depe Bratislava východ - MDC
Paoj 3-71762 - neopravený, možno už neexistuje, umiestnenie ?
R 551497 - prevádzkyschopný, v RD Bratislava východ - MDC
R 555150 - prevádzkyschopný, v RD Zvolen
R 569152 - prevádzkyschopný, v Múzeu dopravy v BA
R 5-71439 - len pojazd, r. 1989 vystavený k oslave 150 rokov železníc u nás v žst. Břeclav ako J 28 380, neskôr označovaný ako Py, alebo Iy
R - neopravený, odstavený v RD Bratislava východ, označenie možno R 865 292
R - v Prievidzi, mal by sa opravovať do prevádzkyschopného stavu, bude sa používať v požiarnom vlaku pri nostalgických jazdách s 464.001
R 8-65135 - neopravený, odstavený vo Vrútkach
Ra 8-67254 - neopravený, niekde vo Vrútkach, možno už neexistuje, na prepravu dechtu
Ra 8-63199 - neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Rah 82 56 758 6 820-2- neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Rah - prevádzkyschopný, vo Výhrevni Vrútky, používaný v požiarnych vlakoch pri nostalgických jazdách
Rj 07 00036-8 - neopravený, V Topoľčanoch, možno oprava ?, na prepravu HNO3
Rj 564205 - neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
St 7-84517 - prevádzkyschopný, v Múzeu dopravy v BA
U 6-84330 - pomník v opravovni vozňov Žilina
U-7 - neopravený, vo Zvolene
U 7-1822 - pomník v Múzeu SNP v Banskej Bystrici
Ur 7-67521 - prevádzkyschopný, v RD Bratislava východ - MDC
Uz 6-98506 - neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Vd 4-62585 - pomník v ŽOS Zvolen
Vtr 42 54 500 4 582 - 7 – neopravený, ale zachovalý, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Vtr - neopravený, niekde v obvode RD Bratislava východ
Vtr - neopravený, niekde v obvode RD Bratislava východ
Vsa 61 54 588 4 079 - 1 - neopravený, odstavený v RD Bratislava východ - MDC
Wa 82 54 657 6 983 - 4 - neopravený v RD Bratislava východ - MDC
Z 1-43139 - prevádzkyschopný, v Múzeu dopravy v BA
Z 1-64011 - neopravený, vo Výhrevni Vrútky
Z - neopravený v RD Bratislava hlavné, už asi nie je na „hlavnom“
Z - vrak, v RD Bratislava východ – MDC, možno Zl 1-81959
Z - vrak, ťažko poškodený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Z - vyhorený vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Z - vyhorený vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Z - vyhorený vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Z - opravený, možno aj prevádzkyschopný vozeň s brzdárskou búdkou, vo Zvolene
Za 2-29741 - vyhorený vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Za 82 54 262 8 261 - 1- neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej RD Bratislava východ - MDC
Zdv - neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ ?
Zdv - neopravený, vo Výhrevni Vrútky
Zdv - neopravený, v RD Bratislava východ - MDC
Zlb - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Zs 2-26552 - vrak, odstavený v RD Bratislava východ - MDC, SPV 57 093
Zsb - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Zt - neopravený, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ ?
Ztr - vrak, odstavený v starom smerovom koľajisku v zriaďovacej stanici Bratislava východ
Ztr - neopravený v RD Bratislava východ - MDC, skladový
ZZdv 2-2429 - neopravený, v RD Bratislava východ - MDC 
 
Download: