Abeceda železničiara: Mechanické hlavné návestidlá

23.6.2007 9:32 Pio

Mechanické návestidlá návestia denné návesti len tvarom a polohou svojich návestných ramien; ako nočný znak majú jedno alebo dve svetlá, ak nie sú ramená zhotovené z materiálu odrážajúceho svetlo.

Stoj
Denný znak  Jedno rameno vpravo vodorovne

 
Nočný znak  Červené svetlo. Stoj zakazuje jazdu vlaku za návestidlo.
 
Voľno
Denný znak  Jedno rameno vpravo šikmo nahor v uhle 45 stupňov
 
Nočný znak  Zelené svetlo
 
Voľno - vlak smie ísť najvyššou dovolenou rýchlosťou; ak bol vlak, ktorý mal v stanici podľa cestovného poriadku alebo písomného rozkazu prechodiť, zastavený pri vchodovom (cestovom) návestidle, vodič tohto vlaku musí predpokladať, že bude zastavený aj v stanici. Ak návestí túto návesť odchodové návestidlo, vodič smie ísť rýchlosťou najviac 40 km.h-1, ak vlak odchádza z ktorejkoľvek koľaje iným ako priamym smerom.
 
Výstraha
Denný znak  Jedno rameno vpravo šikmo nahor v uhle 45o a pod ním žlté rameno vodorovne.
Nočný znak  jedno žlté svetlo
 
 
Výstraha, na vchodovom (cestovom) návestidle, ktoré je predzvesťou nasledujúceho návestidla, oznamuje, že nasledujúce návestidlo zakazuje jazdu.
Rýchlosť 40 km.h-1 a výstraha
 
a) Na vchodovom (cestovom) návestidle, ktoré je zároveň predzvesťou nasledujúceho návestidla:
 
Denný znak  Dve ramená vpravo šikmo nahor v uhle 45 stupňov a medzi nimi žlté rameno vodorovne
 
Nočný znak  Dve žlté svetlá pod sebou
 
b) Na vchodovom (cestovom ) návestidle, ktoré nie je predzvesťou nasledujúceho návestidla:
 
Denný znak  Dve ramená vpravo šikmo nahor v uhle 45stupňov
 
Nočný znak  Dve zelené svetlá pod sebou
 
Rýchlosť 40 km.h-1 a výstraha, smie vlak ísť v obvode výhybiek priľahlých k návestidlu, a to začínajúc už od návestidla, rýchlosťou najviac 40 km.h-1.
 
Dvojramenné vchodové návestidlo v polohe stoj.
 
Dvojramenné vchodové návestidlo v polohe stoj.
(MDC - Bratislava východ)

Súvisiace odkazy