Motorový rušeň radu T 478.4 ČSD

2.1.2007 11:00 Marián Belko

Motorový rušeň radu T 478.4 ČSD

Vzhľadom na postupné ukončovanie parnej prevádzky na ČSD, rozhodlo Federálne ministerstvo dopravy používať do budúcna len jediný spôsob vykurovania osobných vlakov – elektrický. V prvej polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia sa preto riešila úprava rušňov radu T 478.3 na elektrické vykurovanie s celkovým výkonom rušňa 2000 konských síl(1470 kW).

Vznikol tak nový rad T 478.4 ČSD, ktorého dva prototypy boli výrobne dokončené v decembri v roku 1975. Rušne radu T 478.4 v podstate konštrukčne aj vzhľadovo zodpovedali radu T478.3. Hlavnou zmenou bola náhrada parného generátora PG 500 vykurovacím alternátorom a s tým potom súviseli aj zmeny v usporiadaní strojovne. Ďalej sa prototypy vybavovali automatickou reguláciou rýchlosti a elektricky ovládanými brzdičmi samočinnej brzdy. Na stanovišti rušňovodiča boli po prvý krát uplatnené prvky jednotného stanovišťa a namiesto obvyklého volantu k radenie jazdných stupňov sa použila páka s horizontálnou osou a plynulou reguláciou výkonu rušňa. Prototypy boli nasadené do skúšobnej prevádzky v depe Děčín.

V rokoch 1979 a 1980 bolo v dvoch sériách vyrobených ďalších 84 kusov týchto rušňov, ktoré prevzali predovšetkým dopravu medzinárodných rýchlikov na neelektrifikovaných tratiach ČSD. Po prerušení výroby naftových motorov v smíchovskom závode ČKD v roku 1980 boli ďalšie objednané série zrušené.

Počiatkom osemdesiatych rokov boli prototypy T 478.4001 a T 478.4002 v ČKD zrekonštruované. Bola pritom zjednodušená elektrická výzbroj a automatická regulácia rýchlosti sa demontovala. Ďalej sa vykonali úpravy na naftovom motore a v pohone kompresoru bola prvý krát použitá vypínateľná vzduchová spojka. Prototypy sa po úprave preznačili na T 478.4201 a T 478.4202. Vzhľadom na postupujúcu elektrifikáciu tratí ČSD sa pôvodne uvažovaná séria upravených rušňov nevyrábala ani po obnovení výroby naftových motorov na Smíchove.

Galéria

Súvisiace odkazy