Po stopách zrušenej trate Kvetoslavov – Šamorín

28.4.2006 18:55 Tomáš Gerčák

Po stopách zrušenej trate Kvetoslavov – Šamorín

Prevádzka na železničnej trati Kvetoslavov – Šamorín bola otvorená 23. novembra 1915. Jej trasa viedla rovinatým terénom, kde najväčší spád neprekročil 2 ‰. Bola dlhá 4,62 km a okrem niekoľkých nechránených priecestí tu neboli vybudované žiadne významné stavby ako mosty, priepusty či násypy. V stanici Šamorín sa nachádzala výpravná budova, sklad, skládka uhlia, rušňová remíza s vodárňou a vlečka do parného mlyna.

 Zároveň bolo potrebné rozšíriť stanicu Kvetoslavov a vybudovať tu aj dve studne. Trať slúžila len na nákladnú dopravu. V roku 1999 bola pravidelná nákladná doprava zastavená a ku dňu 10. jún 2001 sa v rámci Projektu transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR rozhodlo o zrušení trate. Dnes je nezjazdná.

Trať vychádza zo stanice Kvetoslavov bratislavským zhlavím a spoločne s traťou 131 míňa chránené priecestie. Následne dlhou ľavotočivou zákrutou naberá smer Šamorín. Po ľavej strane stoja rodinné domy, na pravej strane rastú rôzne kríky a stromčeky. Na koľajniciach leží záhradný a stavebný odpad. Trať míňa naľavo tenisový kurt a vnára sa do postupne rozbujnenejšej vegetácie. V tejto časti sa vyskytujú tak drevené ako aj betónové pražce (neskôr sú to už len betónové, pričom iba na mieste spojenia dvoch koľajníc bol použitý široký drevený podval). Sem-tam už badať chýbajúce podkladníky, upevňovadlá, vrtule či skrutky. Po niečo vyše kilometri trať križuje nechránené priecestie a posledné domy naznačujú, že obec Kvetoslavov tu trať opúšťa.

Húštiny postupne rednú a trať sa dostáva na pole. Lemujú ju rôzne kríky a menšie stromy. Deštrukčná činnosť človeka je stále zreteľnejšia. Asi v 1,5 km už zostali len koľajnice voľne položené na pražcoch, o cca 200m už len pražce a po prejdení dvoch kilometrov nasleduje úsek, v ktorom je trať úplne vybagrovaná. V tejto časti prechádza cez trať poľná cesta s nechráneným priecestím. Zhruba od 2,5 kilometra trať pokračuje priamo až do Šamorína bez zákrut. Len pražce zarastené trávou pripomínajú, že tu viedla trať, sem-tam vidno zvyšky kilometrovníkov. Počas chôdze neustále vylietavajú z okolitých húštín bažanty, prepelice, svoj domov tu majú zajace, hraboše. Pre srny sú tu postavené viaceré krmelce.

V miestach, kde trať vchádza do mesta Šamorín, na podvaloch koľajnice opäť sú, občas chýba nejaká kovová súčiastka. Na pravej strane sa nachádza futbalový štadión, na opačnej trať lemuje mestský park. Vegetácia je miestami taká hustá, že prechod po trati nie je možný. Na prvom nechránenom priecestí v Šamoríne asfaltom koľajnice zakryli. Trať pokračuje okolo záhrad, pričom v tomto úseku je jednoznačne najzachovalejšia. Čoskoro vidno naľavo koncovú koľaj a výhybku. V týchto miestach smerom doľava odbočovala vlečka do neďalekého priemyselnému komplexu. Vlečka je však viditeľná len niekoľko desiatok metrov, križuje Pomlejskú cestu a následne končí. Malý kúsok je zachovaný ešte na neďalekej Priemyselnej ulici, ako je to s vlečkou ďalej, sa už nedá zistiť, do areálu sa totiž nedá dostať. Pravdepodobne z nej nič nezostalo.

Ale späť na trať. Po zhruba 200 metroch začína priestor bývalej stanice. Zaujímavé je, že druhé nechránené priecestie vypadá relatívne nové, ale koľaje zostali zachované. V staničnom areáli však nezostalo takmer nič. Celá plocha je rozoraná, vidno len malý domček pri priecestí – v hroznom stave, ale obývaný. Potom dva stĺpy osvetlenia a nakoniec samotnú staničnú budovu. Je nádherne zrekonštruovaná (neviem povedať, nakoľko kopíruje pôvodnú budovu), stal sa však z nej rodinný dom. Novostavby tu koniec koncov vyrástli ako huby po daždi, takže sa dá očakávať, že plocha staničného areálu poslúži na rovnaké účely. Trať ešte pokračovala až k Bratislavskej ceste (k parnému mlynu), z tohto úseku zostal už len maličký kúsok pred jedným skladom.

Trať Kvetoslavov – Šamorín je ukážkovým príkladom toho, čo dokáže človek a príroda za relatívne krátky čas (7 rokov) spraviť s traťou, na ktorej bola zastavená prevádzka. Mala by slúžiť ako výstraha pre ostatné úseky v regiónoch Slovenska s pozastavenou alebo obmedzenou železničnou dopravou. Nechceme predsa v blízkej budúcnosti obdivovať miestne lokálky len na starých fotografiách...

Pozri aj: Trať 131

Galéria

Súvisiace trate