Polep 380.011 k výročí Olomoucko-pražské dráhy

17.9.2015 19:00Zdroj: České dráhy - tiskové sdělení

Netradiční polep expresní lokomotivy řady 380 připomíná výročí 170 let od zahájení provozu na Olomoucko-pražské dráze a 200 let od narození významného českého stavitele železnic Jana Pernera. České dráhy nabízejí reklamní a propagační polepy svých lokomotiv a vozů již řadu let. Reklamní nátěry lokomotiv propagovaly například společnosti ČEZ, Poštovní spořitelnu, AŽD, ale také podpořily veřejně prospěšné projekty jako je sbírka "Pomozte dětem" známá pod svým symbolem jako "kuře", které zdobilo také jednu z lokomotiv. Reklamní nátěry bývají umístěny také na osobních vozech nebo na rychlovlaku pendolino. Reklamní a propagační nátěry lokomotiv a vlaků jsou oblíbené především ve Švýcarsku, ale také v Rakousku, Německu a setkat se s nimi lze také v dalších zemích (Velká Británie, Maďarsko atd.).  

Bližší informace o novém propagačním nátěru jsou uvedeny níže:

Lokomotiva: 380.011 (dosud v reklamním nátěru k fotbalovému šampionátu Vlakem na Euro), tento typ lokomotivy vede vlaky EuroCity/InterCity v ČR, na Slovensko, do Rakouska a do Maďarska.

Polep: ČD Nostalgie k 170. výročí vzniku trati Praha - Olomouc a k 200. výročí narození Jana Pernera.

Grafický návrh: Studio Najbrt

Zadavatel: ČD Odbor obchodu osobní dopravy

Realizace polepu: Railreklam spol s.r.o.

Místo polepu: Depo kolejových vozidel Praha, provozní jednotka Praha-Vršovice

Termín deinstalace starého polepu Vlakem na Euro a instalace nového polepu ČD nostalgie 6.9.2015 od 11.30 do 11.9.2015 - 16.30 hod.

Slavnostní křest: 12.9.2015 na hlavním nádraží v Pardubicích za účasti vybraných zástupců Pardubického kraje, zástupců ČD, neziskové organizace Společnost Jana Pernera (
www.rokjanapernera.cz).

Námět: V loňském roce jsme realizovali několik propagačních polepů lokomotiv, konkrétně Šachový vlak, Národní vlak, Sportuj s námi, a na základě těchto realizací vznikla u ČD myšlenka na propagační polep s větším rozsahem grafiky k letošnímu výročí 170 let Olomoucko-pražské dráhy spojené s významnou osobou stavitele železnic Jana Pernera. Prvotní myšlenkou bylo realizovat polep představující historickou parní lokomotivu, konkrétně typ, který přivezl první vlak do Prahy v roce 1845, na bočnici současné expresní lokomotivy a propojit tak historii a současnost železniční dopravy. Konečnou podobu pak vytvořilo Studio Najbrt. Kvůli nerovnostem na bočnicích lokomotivy řady 380 (profilovaný plech na bočnicích) bylo nutné zvolit tzv. vektorovou grafiku. S ohledem na to, že parní lokomotiva z roku 1845 je poměrně malá a zabírá jen část bočnice řady 380 byla grafika rozšířena o další prvky spojené s výše uvedeným výročím. Jedná se znázornění siluet významných měst s jejich dominantami na Olomoucko-pražské dráze a grafické znázornění významných stavitelů železnice Jana Pernera a Aloise Negrelliho.