Žilina zriaďovacia stanica - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Nová Žilina, Žilina prednádražie

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Informačná kancelária, Mestská hromadná doprava,

Ďalšie informácie

Žst. Žilina je súčasťou dôležitého železničného dopravného uzlu. Je konečnou stanicou elektrifikovanej trate č. 120 do žst. Bratislava hl.st., elektrifikovanej trate č. 180 do žst. Košice, elektrifikovanej trate č. 127 do žst. Čadca, a trate č. 126 do žst. Rajec.

Stanica Nová Žilina bola vybudovaná v roku 1883. Vtedy mala 6 koľají. Koncom 1918 bola premenovaná na názov "Žilina prednádražie".

UMIESTNENIE A URČENIE

Železničná stanica ŽILINA zriaďovacia stanica leží v km 201,480 elektrifikovanej dvojkoľajnej trate Kraľovany – Púchov s rozchodom 1435 mm. Je nesamostatná a pridelená k ŽST Žilina. Sídlo prednostu je v ŽST Žilina.
Podľa povahy práce ide o železničnú stanicu:
· zmiešanú;
· zriaďovaciu a vlakotvornú;
· odbočnú pre trať : ŽILINA zr. st. - ČADCA, ktorá je elektrifikovaná a dvojkoľajná, okrem
úseku ŽILINA zr. st. - Odbočka BUDATÍN, ktorý je jednokoľajný;
· dispozičnú pre trate:
· ŽILINA zr. st. - SPIŠSKÁ NOVÁ VES pre nákladné vlaky;
· ŽILINA zr. st. - ČADCA pre všetky vlaky idúce po Budatínskej spojke;
· ŽILINA zr. st. - TRENČ. TEPLÁ pre východzie a preprahové nákladné vlaky,
(LEOPOLDOV - ak v ŽST Trenč. Teplá prechodia).

ROZČLENENIE STANICE

Železničná stanica je rozčlenená na :
· tranzitný obvod s koľajami : 5, 3, 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 4a, 4b;
· zriaďovací obvod "Stará harfa" s koľajami : 4, 6 - 38;
· zriaďovací obvod "Nová harfa" s koľajami : 32a, 34a, 36a, 38a, 40 - 74;
· manipulačný obvod s koľajami : 3a, 5c (Stabilný umývač), 7a, 7, 9, 76, 78.
ŽST ŽILINA zr. st. administratívne a účtovne patrí pod ŽST ŽILINA.

STYK DRÁH

1. Vlečka "SKD INTRANS a.s. Žilina“, koľaj číslo 11, 11a, 9 odbočuje výhybkou číslo 38 a výhybkou číslo 130.
2. Vlečka AUTOMATIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY Bratislava, Montážny závod Žilina, koľaj 30a, odbočuje výhybkou č. 216 XA. Vlečka nie je prevádzkovaná.

HLÁSNICE, HRADLÁ, ODBOČKY, VLEČKY A NÁKLADISKÁ, ZÁVORÁRSKE STANOVIŠTIA A ZASTÁVKY AŽ K SUSEDNÝM STANICIAM

Smer ŽILINA zr. st. - DOLNÝ HRIČOV :
Zastávka HORNÝ HRIČOV leží v km 195,042

Smer ŽILINA zr. st. - KYSUCKÉ NOVÉ MESTO :
Odbočka BUDATÍN ODB. VÝH. Č.144/145 leží v km 250,540
Zastávka BRODNO leží v km 254,563.
Zastávka RUDINA leží v km 256,375.

ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE V STANICI

Stanica je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením 2. kategórie - elektromechanické zabezpečovacie zariadenie so svetelnými na sebe závislými hlavnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou, doplnené koľajovými obvodmi. Jazdy vlakov do a zo ŽST KYSUCKÉ NOVÉ MESTO sú závislé na ÚS - reléovom zabezpečovacom zariadení cestového systému v ŽST ŽILINA.

ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE V PRIĽAHLÝCH MEDZISTANIČNÝCH ÚSEKOCH

· Medzistaničný úsek úseku ŽST ŽILINA ZR. ST. - ŽST ŽILINA
- traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie (poloautomatické traťové zabezpečovacie zariadenie jednosmerné).

· Medzistaničný úsek ŽST ŽILINA ZR. ST. - ŽST DOLNÝ HRIČOV
- traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie - automatické traťové zabezpečovacie zariadenie, obojsmerné s permisívnym významom návesti "STOJ", s traťovým súhlasom, na zmene ktorého sa zúčastňujú výpravcovia oboch susedných staníc a s úplnou blokovou podmienkou zavádzanou pri odchode vlaku na trať.

· Medzistaničný úsek ŽST ŽILINA ZR. ST. - ŽST KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
- traťové zabezpečovacie zariadenie od odb. BUDATÍN 3. kategórie - automatické traťové zabezpečovacie zariadenie, obojsmerné s permisívnym významom návesti "STOJ").

V žilinskom uzle je viacero obvodov nákladnej aj osobnej prevádzky.
Niekoľko slov o žilinských spádoviskách:

Žilina – spádovisko I

Spádovisko I je na varínskom zhlaví žst Žilina, v obvode stavadla St. 1,  a pozostáva z dvoch vetiev – "Starý" a "Nový kopec" so spoločnou výťažnou koľajou. Spádovisko je vybavené rozhlasovým zariadením pre posun, nieje vybavené koľajovými brzdami. Spádovisko sa v súčasnosti nepoužíva.

Žilina – spádovisko II

Spádovisko II je na bratislavskom zhlaví žst Žilina, v obvode stavadla St. 4, a je tvorené polopahorkom. Spádovisko je vybavené rozhlasovým zariadením pre posun, nieje vybavené koľajovými brzdami. Výhybky sú vybavené elektromotorickými prestavníkmi.

Žilina zriaďovacia stanica – "Stará harfa"

Spádovisko je na hričovskom zhlaví žst Žilina zriaďovacia stanica, v obvode stavadla St. 4, zvážny pahorok je na výťažnej koľaji. Koľajové rozvetvenie pod zvážnym pahorkom umožňuje spúšťanie odvesov na 18 koľají, ktoré slúžia súčasne i pre vchody a odchody vlakov. Spádovisko je vybavené šesť článkovou jednopásovou koľajovou brzdou ovládanou brzdárom z priľahleho brzdárskeho stanoviska a rozhlasovým zariadením pre posun. Výhybky sú vybavené elektromotorickými prestavníkmi.

Žilina zriaďovacia stanica – "Nová harfa"

Spádovisko je na hričovskom zhlaví žst Žilina zriaďovacia stanica, v obvode stavadla St. 5, zvážny pahorok je na výťažnej koľaji. Koľajové rozvetvenie pod zvážnym pahorkom umožňuje spúšťanie odvesov na 22 koľají, ktoré slúžia súčasne i pre vchody a odchody vlakov. Spádovisko nie je vybavené koľajovými brzdami, výhybky sú prestavované miestne.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
3 232 kB
18.5.2010
PDF
PDF
793 kB
8.6.2009

Galéria objektu