Tvrdošovce - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Historické názvy

Tardošked

Koľaje v objekte

Dopravné: 5    Manipulačné: 3   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Žst. Tvrdošovce leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR č. 130 Bratislava - Štúrovo - Szob ( MÁV ).
Poloha budovy : vľavo, v smere od Bratislavy

O obci

Obec Tvrdošovce leží v Podunajskej nížine, 15 km severozápadne od Nových Zámkov. Obec patrila k hradu Nitra. Prvá písomná zmienka o obci pod menom Tardoskedde je z roku 1221, kedy bol majetkom kláštora v Heiligenkreuzi. Od roku 1297 bolo vlastníkom Ostrihomské arcibiskupstvo, na majetku hospodárili jeho predialisti až do 19. storočia. Obec niekoľkokrát napadli Turci. V roku 1570 vypálili obec turecké aj cisárske vojská. V rokoch 1600 - 1603 bola obec vyľudnená, no v roku 1664 bolo už v obci 48 domácností. V 17. storočí boli zemepanským mestečkom od roku 1637 s trhovým právom. V roku 1725 zbúrali tunajšiu pevnosť.  V rokoch 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Na základe medzištátnej dohody presídlilo z Maďarska v roku 1947 115 slovenských rodín a súčasne bolo do Maďarska a do Čiech násilne presídlených vyše 400 maďarských rodín. V katastri obce sa spomína v roku 1113 usadlosť Sobol, ktorá neskôr zanikla. Kultúrnohistorickými pamätihodnosťami obce sú rímsko - katolícky kostol sv. Štefana z 2. pol. 18. stor. a pôvodne renesančný kaštieľ z pol. 17. stor., prestavaný asi o 100 rokov neskôr.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
177 kB
21.8.2009

Galéria objektu