Rybany - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Rybany leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 143 Trenčín - Chynorany.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Trenčína.

V železničnej stanici zaúsťuje do koľaje č.3 výhybkou č.5 vlečka Poľnoslužby Bebrava, a.s. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v úrovni výmenového styku výhybky č.5 v km 10,242.

Cestovné lístky

JPG
JPG
370 kB
26.3.2009

Galéria objektu