Prievidza - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Historické názvy

Privigye – Bojnóc furdö, Privigye , Privigye – Bojnóc furdö, Prievidza – Bojnické kúpele

Nadmorská výška

268 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 9    Manipulačné: 2    Odstavné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Prievidza je koncovou stanicou trate ŽSR č. 140 z Nových Zámkov. Odbočujú z nej trate ŽSR č. 144 do Nitrianskeho Pravna a č. 145 do Hornej Štubne. Po otvorení trate mala názov Privigye – Bojnóc furdö ( 1896 – 1900 ), potom Privigye ( 1900 – 1913 ), Privigye – Bojnóc furdö ( 1913 – 1918 ), Prievidza – Bojnické kúpele ( 1918 – 1962 ). Od r. 1962 nesie názov Prievidza. Počas výstavby trate do Handlovej sa rozšírila výpravná budova – bolo pristavané druhé jednopodlažné krídlo a čakáreň.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Nových Zámkov a Horenj Štubne

Železničná doprava v Prievidzi:

Územím okresu vedie železničná trať nadregionálneho významu Prievidza - Zbehy - Nové Zámky, ktorou je región pripojený na III. hlavný ťah SR a na medzinárodné železničné trate. Trať vedie priemyselnými zónami, ktoré sú vhodne napojené. Železničná trať Prievidza - Handlová - Horná Štubňa má regionálny význam a nadväzuje na železničnú trať Dúbrava - Vrútky. Všetky železnice majú prioritný význam z hľadiska prepravy nákladov a doplňujúci z hľadiska osobnej dopravy. Všetky železničné trate sa zbiehajú v Železničnom depe Prievidza, ktoré má regionálny význam a je vlakotvorné s novovybudovanou vlakovou stanicou.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Prievidza leží v km 28,436 jednokoľajnej trate Nitrianske Pravno - Nové Zámky a v km 0,00 odbočnej trate Horná Štubňa – Prievidza.

Je stanicou : zmiešanou - podľa povahy práce; odbočnou - pre trať Horná Štubňa – Prievidza; dispozičnou - pre trať Prievidza –Topoľčany, pre trať Prievidza –Horná Štubňa - pre trať Prievidza – Nitrianske Pravno obojsmerne.

Rozčlenenie stanice

K železničnej stanici Prievidza sú pridelené :
- nesamostatná železničná stanica Nitrianske Pravno
- nesamostatná železničná stanica Prievidza nákladná stanica

Styk dráh

Vlečka DE-S-PE, s.r.o Prievidza odbočuje v stanici z koľaje č.101 výhybkou č.30. 
Koľajisko Rušňového depa Prievidza, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., odbočuje z koľaje č.10 výhybkou č.13. 

Hlásnice,(hradlá),odbočky,nákladiská, závorárske stanovištia a zástavky až k susedným staniciam

Zástavka Pravenec leží v km 36,373 medzi stanicami Nitrianske Pravno – Prievidza. Je pridelená k železničnej stanici Prievidza. Má prístrešok pre cestujúcich a nástupište dlhé 40m s elektrickým osvetlením.
Zástavka Nedožery leží v km 33,592 medzi stanicami Nitrianske Pravno - Prievidza. Je pridelená k železničnej stanici Prievidza. Má čakáreň pre cestujúcich a nástupište dlhé 90m bez elektrického osvetlenia.

Nástupištia

Stanica má vyvýšené nástupištia typu Tischer :
- pri koľaji č.5 dlhé 260 m,
- pri koľaji č.3 dlhé 251 m.
Medzi koľajami č.1 a 4 je obojstrané nástupište.
Príchod k nástupištiam je cez vestibul a kryté nástupište.
Úrovňové prechody pre cestujúcich a vozíky sa nachádzajú:
- na konci krytého nástupišťa v koľaji č.7
- oproti východu z krytého nástupišťa v koľaji č.7
- v úrovni dopravnej kancelárie v koľaji č.7,5,3,1,4
- v úrovni príjazdovej cesty k železničnej stanici v koľaji 7,5

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Prievidza je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením 1.kategórie tj.výhybky sú zabezpečené výmenovými zámkami nezávisle od návestidiel (okrem výhybiek 24/27 a 25/26, ktoré sú zabezpečené elektromotorickými prestavníkmi prestavované radičmi zo St.II ), s nezávislými svetelnými vchodovými, odchodovými a cestovým návestidlom. Pre ručnú obsluhu výhybiek č.24/27 a 25/26 sú na St.II uložené dve kľuky. Výhybkárske stavadlo St.3 má ústredne stavané výhybky (mechanické prestavníky)
závisle na vchodových a odchodových návestidlách. Pri výhybke č.24 je umiestnené pomocné stavadlo.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Prievidza – Nitrianske Pravno je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
V medzistaničnom úseku Prievidza – Prievidza nákl.stanica je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
V medzistaničnom úseku Prievidza – Chrenovec je traťové zabezpečovacie zariadnie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
V medzistaničnom úseku Prievidza (St.3 )– Prievidza nákl.stanica je traťové zabezpečovacie zariadnie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy:
- krytá bočná pri koľaji č.7 s rozmermi 60,92 x 2,50 m
- krytá bočná pri príjazdovej ceste k nákladkovému a výkladkovému priestranstvu s rozmermi 60,92 x 1,50 m
- otvorená bočná pri koľaji č.7 s prístupom od nakládkového a vykladkového priestranstva s rozmermi 15,94 x 11,20 m.
Manipulačné priestory:
Medzi koľajami č.7 a 9, ktoré slúžia na nakládku a vykládku je spevnené manipulačné priestranstvo.

 

Mesto Prievidza

je okresným mestom , ktoré leží uprostred Hornonitrianskej kotliny.Je priemyselno-obchodným centrom regiónu s množstvom kultúrno-výchovných ustanovizní a športových zariadení.Dva veľké mestské parky a množstvo menších oddychových zón radia mesto medzi najzelenšie mestá na Slovensku.

Prvý písomný doklad o existencii Prievidze možno nájsť v listine Zoborského opátstva z roku 1113. Výhodné hospodárske podmienky, rozvoj remeselnej výroby a rastúci obchod vytvorili predpoklady, aby sa z trhovej osady Prievidza, ležiacej na križovatke obchodných ciest, stalo mesto. Mestské práva Prievidzi udelila kráľovná Mária v r. 1383. Súčasťou mesta sú v minulosti samostatné sídla Necpaly, Veľká Lehôtka , Malá Lehôtka a Hradec. V ostatných dvoch sa nachádzajú prírodné pamiatky Kobylince a Hradisko.

V meste sa nachádza významná kultúrna pamiatka - barokový kostol a kláštor piaristov z druhej polovice 18. storočia. Vzácne nástenné maľby patria medzi najhodnotnejšie barokové celky nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Prievidza je východiskovou stanicou pre výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. K najzaujímavejším z nich patria výlety do približne 2 km vzdialeného mesta Bojnice s možnosťou návštevy kúpeľov, zámku, zoologickej záhrady, ďalej do prekrásnej prírody Rematy pri Handlovej, na priehradu v Nitrianskom Rudne ,či do kúpeľov Chalmová .

Historickým a obchodným centrom mesta Prievidza je Námestie slobody a jeho okolie s dvoma kostolmi, trojičným stĺpom , starobylými meštianskymi domami, viacerými obchodnými strediskami , peňažnými ústavmi , reštauráciami , predajňami suvenírov a množstvom zelene.

Základná charakteristika mesta
Mesto Prievidza je administratívnym i prirodzeným centrom okresu Prievidza, v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je centrom Hornonitrianskej kotliny. Zo sociálno-ekonomického aspektu ide o poľnohospodársku kotlinovú krajinu so sústredeným vidieckym osídlením, lokálne mestského typu, priemyselne technizovanú. Vyššie polohy sú osídlené sporadicky a predstavujú poľnohospodársku lúčne - lesnú krajinu s rozptýlenými sídlami.

Geografická poloha 48° 46´zemepisnej šírky, 18° 36´zemepisnej dĺžky. Nadmorská výška 260 m (chotár 257 - 887 m). Rozloha: 4306 ha, z toho 1753 ha poľnohospodárska pôda, 1530 ha lesné pozemky, 48 ha vodné plochy. Priemerná ročná teplota za roky 1973 - 2000 9,0°C, najteplejší mesiac júl (priemerná teplota 18,9°C), najchladnejší mesiac január (priemerná teplota -1,6°C). Ročný úhrn zrážok 637 mm.
Mesto je rozdelené na 5 mestských častí: Staré mesto, Píly, Necpaly, Kopanice, štvrte: Hradec, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka. Prímestské štvrte majú vidiecky charakter.

Počet obyvateľov
podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov k 26. 5. 2001 má mesto 53 097 obyvateľov, z toho 25 917 mužov a 27 180 žien. Podiel žien z trvalo bývajúceho obyvateľstva 51,2 %. Ekonomicky aktívneho obyvateľstva je 27 317, z toho 13 783 mužov a 13 534 žien. Podiel ekonomicky aktívnych z trvalo bývajúceho obyvateľstva 51,4 %.

 

Cestovné lístky

JPG
JPG
90 kB
2.3.2009

Mapy a nákresy

PDF
PDF
28 kB
8.6.2009

Galéria objektu