Branč - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Branč leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza, v medzistaničnom úseku Komjatice - Ivanka pri Nitre. Bývalá hlásnica, zrušená v lete 2002. 
Poloha budovy : vpravo, v smere od Nových Zámkov

BRANČ sa nachádza na juhu okresu Nitra, ktorý  v rámci Nitrianskeho kraja je situovaný v jeho sereozápadnej časti. Rozloha katastra je 1381 hektárov. Na severe hraničí s katastrom obce Ivanka pri Nitre, na západe s katastrami obcí Mojmírovce a Štefanovičová, na juhu s katastrom Veľký Kýr, okres Nové Zámky a na východe s katastrálnym územím obce Veľký Cetín. Nadmorská výška je 136 metrov nad morom. Obcou preteká rieka III. rádu - Stará Nitra, ktorá sa od rieky Nitra oddeľuje v Dolných Krškanoch. Tečie 600 m na východ od katastrálych hraníc Branča s Veľkým Cetínom. V katastri obce sa ťažia piesčité štrky  a piesky na jednej lokalite, ktorá sa nachádza asi 1 km SV od miestnej časti Veľká Ves. Časť obce - vinohrady slúži už dlhé roky na pestovanie viniča. Miestny obyvatelia tu majú svoje chatky, tzv. hajloky s vínnymi pivnicami, v ktorých si dorábajú a skladujú víno.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu