Púchov - Vlečka Poľnonákup - Vlečka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Vlečka do areálu Poľnonákupu v Púchove vedie zo žel. stanice Púchov, ktorá leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR
č. 120 Bratislava - Žilina. Vlečka prechádza cez Trenčiansku ulicu a Ďalej sa rozvetvuje v areáli bývalého Poľnonákupu.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu