Slanský Dvor - Výhybňa

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Zrušenie objektu

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Výhybňa Slanský Dvor sa nachádzala v km 15,150 trate Leopoldov - Lužianky - Zlaté Moravce - Kozárovce, medzi zastávkou Kozárovce zastávka a zastávkou Volkovce. Aktivovaná bola 17.5.1953. Výhybňa mala 2 koľaje, s užitočnou dĺžkou 620 m ( koľaj č. 1 ) a 647 m ( koľaj č. 2 ). Ako výhybňa fungovala do 1.4.1994, neskôr fungovala ako hlásnica. Koľajové polia boli vytrhané v roku 2002.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Kozároviec a Zl. Moraviec

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu