Zlaté Moravce - závody v km 3,017 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie leží v km 3,017 jednokoľajnej trate ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce. Trať na priecestí križuje cestu II. triedy. Priecestie má automatické zabezpečovacie zariadenie PZS 2 Z - Priecestie vybavené priecestným zariadením svetelným (so závorami) 2. kategórie, t.j. s úplnou väzbou na pohyb DV. Kontrolné prvky sú umiestnené v ŽST Zlaté Moravce.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu