Prejtianský potok - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Most nad Prejtianským potokom sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 139,192 km. Most má dĺžku 10 m a je železobetónovej konštrukcie.

Prejtianský potok dosahuje dĺžku 6,3 km. Pramení na východnom úpätí vrchu Trňová vo výške približne 420m n.m. Preteká dolinou kde po 850m priberá ľavostranný prítok od Beňovej skaly, ktorý pramení vo výške 462m n.m. Po 1,4km sú na jeho toku vytvorené tri nádrže slúžiace ako rybníky pri Vystrkove. Potok stále tečie severozápadným smerom až vstupuje do intravilánu dediny Prejta. Za dedinou potok podťeká železničnú trať č. 120 a vlieva sa do
rybníka za Prejtou

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu