Valech - Hradlo

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Hr. Valech dolina

Zrušenie objektu

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Hr. Valech sa nachádzalo na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 85,820 km, medizi Piešťanmi a Brunovcami. Hradlo bolo samostatne stojace a údaj o jeho existencii je okolo r. 1962. V súčastnosti (2011) je hradlo zrušené.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.