Vinosady AH - Hradlo

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

AH. Vinosady bolo vybudované na novej preložke trate medzi Šenkvicami a Pezinkom.
Umiestnenie návestidiel:  1Lo + 2Lo  22,250; 1So + 2So  22,085

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.