Sihoťský potok - Priepust

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Most nad Sihoťským potokom sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 108,533 km.
Most má dĺžku 4 m a je oceľobetónovej konštrukcie.

Sihoťský potok má dĺžku 3,5 km. Pramení v blízkosti osady Morské oko. Medzi obcami Ivanovce a Štvrtok sa tok rozdeľuje na dve ramená. Ľavé (hlavné) rameno je v celom úseku (1,2 km) upravené až po ústie s Chocholnicou. Pravé rameno preteká cez obec Štvrtok a za ňou je taktiež upravené, prechádza poliami Štvrtkovského a Trenčiansko Bohuslavického chotára a pri žst. Trenčianske Bohuslavice ústi do Haluzického potoka.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu