Drahovce zastávka - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Zastávka Drahovce leží na hlavnej elektrifikovanej trati ŽSR č. 120 Bratislava - Žilina  medzi žst. Veľké Kostoľany a  žst. Piešťany. Zastávka bola v roku 2006 prestavaná pri modernizácii V. železničného koridoru.

Zastávka slúžila aj ako hradlo Hr. Drahovce v medzi staničnom úseku Veľké Kostoľany - Piešťany. Pri prestavbe V. koridoru (2008) bolo hradlo nahradené automatickým hradlom AH Drahovce.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu