Najnovšie fotografie

» Prehľad všetkých galérií

Počet: 150   Stránky: /5    

Foto Schéma stanice Košice s označenou oblasťou, ktorá ...

Foto Stanička pomaly utícha, záver roka 2016 sa blíži, ...

Foto ...a ideme domov, 31.12. 2016, © Ing. Igor Molnár

Foto Konečná! Vystupujeme..., 31.12. 2016, © Ing. Igor ...

Foto Spokojná tvár jedného z detských cestujúcich, 31.1 ...

Foto vezieme sa do Čermeľa, 31.12. 2016, © Ing. Igor Mo ...

Foto Čakanie na odchod z Alpínky, 31.12. 2016, © Ing. I ...

Foto Premietanie animovaných rozprávok pre najmenších, ...

Foto Improvizované klzisko na Alpínke, 31.12. 2016, © I ...

Foto Ďalšia kabína s novým náterom, 31.12. 2016, © Ing. ...

Foto Ďalšia kabína s novým náterom, 31.12. 2016, © Ing. ...

Foto Súprava nachystaná na odjazd z Alpínky, 31.12. 201 ...

Foto Súprava nachystaná na odjazd z Alpínky, 31.12. 201 ...

Foto Ďalšia kabína s novým náterom, 31.12. 2016, © Ing. ...

Foto Davy ľudí odchádzajú zo staničky do areálu na Alpí ...

Foto Momentka počas obiehania, 31.12. 2016, © Ing. Igor ...

Foto ...aby sme mohli obehnúť súpravu, 31.12. 2016, © I ...

Foto Výhybku treba najprv očistiť..., 31.12. 2016, © In ...

Foto Prichádzame na Alpínku, 31.12. 2016, © Ing. Igor M ...

Foto Kabíny Okuliarnikov dostali nový náter, 31.12. 201 ...

Foto Letňákom sa dá jazdiť i v zime, 31.12. 2016, © Ing ...

Foto Pred odchodom z Čermeľa, 31.12. 2016, © Ing. Igor ...

Foto Pred odchodom z Čermeľa, 31.12. 2016, © Ing. Igor ...

Foto Zachádzanie na súpravu, 31.12. 2016, © Ing. Igor M ...

Foto Nám zima nevadí :-), 31.12. 2016, © Ing. Igor Moln ...

Foto Hrubá stavba novej staničnej budovy v Čermeli, 31. ...

Foto Súkromný sklad. Košice, 10.1.2017 © Milan Weinwurm

Foto Skladový priestor. Košice, 10.1.2017 © Milan Weinw ...

Foto Priestor súkromnej firmy. Košice, 10.1.2017 © Mila ...

Foto Colné sklady firiem. Košice, 10.1.2017 © Milan Wei ...