Bratislava - Lamač

GALÉRIE :: Železničné objekty - SK - stanice a zastávky

» Prehľad všetkých galérií

Prílohy: » ZOBRAZ KOĽAJISKO

Železničný uzol Bratislava pozostáva zo staníc - Devínska Nová Ves, Hlavná stanica, Nové Mesto, Petržalka, Rača, Vajnory a Podunajské Biskupice, zastávok - Lamač, Žel. studienka, Vinohrady, ÚNS, Východné 1 a Východné 2. Nachádzajú sa tu 2 odbočky Močiar a Vinohrady a rušňové depá Východné - nové a staré depo a hlavné, ktoré sa nachádza asi 800 metrov za Hlavnou stanicou. Väčšina tratí železničného uzlu je elektrifikovaná striedavým elektrickým prúdom 25 kV 50 Hz. Uzlom prechádzajú hlavné železničné ťahy Bratislava - Kúty (č. 110), Bratislava - Žilina (č. 120) a Bratislava - Štúrovo (č. 130), Bratislava - Komárno (č. 131) a Bratislava - Rajka (Maďarsko) s odbočkou za stanicou Bratislava Petržalka do Viedne (č. 132).

Železničná stanica Bratislava Lamač leží v km 49,147 elektrifikovanej 25 kV, 50Hz dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty.
Je nesamostatnou stanicou pričlenenou k železničnej stanici Bratislava hlavná stanica, sídlo prednostu stanice je v ŽST Bratislava hl.st. Je prechodovou stanicou, podľa povahy práce je osobnou, po prevádzkovej stránke medziľahlou.

Nástupištia

Pri koľaji č.3 je vyvýšené nekryté nástupište v dĺžke 269 m a šírke 3,2 m, povrch dlažba, medzi koľajami č.1 a 3 sypané s pevnou vyvýšenou hranou pri koľ. č.1 v dĺžke 267 m a šírke 3,2 m a nástupište medzi koľ. č.1 a 2 sypané s pevnou vyvýšenou hranou vedľa koľ. č. 2 v dĺžke 221 m a šírke 3,4 m.
Príchod na nástupište vedľa koľ. č. 1 a 2 je úrovňovým prechodom pred dopravnou kanceláriou .
Na bratislavskom zhlaví je vybudovaná lávka pre peších s prístupom z nástupišťa pri koľ. č. 3.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica je vybavená releovým staničným zabezpečovacím zariadením s výmenami prestavovanými skupinovo.
Pre možnosť prestavovania výhybiek pri poruche elektrickej časti elektromotorického prestavníka, sú kľuky pre ručné prestavovanie výhybiek.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzistaničný úsek Bratislava Lamač - Bratislava hlavná stanica a Bratislava Lamač – Devínska Nová Ves je zabezpečený obojsmerným univerzálnym automatickým blokom s kontrolou voľnosti traťovej koľaje, ktorý umožňuje obojsmerné prechádzanie každej traťovej koľaje podľa traťových oddielov.


Počet: 6  


Foto Pohľad na staničnú budovu z hlavnej cesty, 23.7.20 ...

Foto Staničná budova od koľajiska, 23.7.2007, © Jakub F ...

Foto Jedna z tabúľ, ktoré by sa viac zišli na staničnú ...

Foto 2. tabuľa - taktiež na konci stanice, 23.7.2007, © ...

Foto Smer hlavná stanica, 23.7.2007, © Jakub Fázik

Foto Smer Devínska nová ves, 23.7.2007, © Jakub Fázik