Dislokácie

Sekciu spravuje: » Peršing a » Nikis182
Počet vozidiel: 37    
HDV Dislokácia Korp. náter Výrobca Vyrobené
Zrušené HDV 163.049 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1986

163.049 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.049
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 10-2013
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1986
Rekonštrukcia na: 361.105
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Posledný update: 23.10.2013 23:25
Zrušené HDV 163.050 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1986

163.050 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.050
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 4-2014
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1986
Rekonštrukcia na: 361.107
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

 

Posledný update: 9.7.2014 21:51
Zrušené HDV 163.051 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1986

163.051 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.051
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 8/2013
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1986
Rekonštrukcia na: 361.104
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Posledný update: 7.8.2013 23:39
Zrušené HDV 163.052 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1986

163.052 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.052
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 9-2014
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1986
Rekonštrukcia na: 361.109
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Posledný update: 17.9.2014 18:40
Zrušené HDV 163.053 ZSSK Košice   ŠKODA Plzeň 1986

163.053 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.053
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 3/2009
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1986
Rekonštrukcia na: 361.001
Ďalšie info:

 

Posledný update: 18.7.2011 3:10
163.054 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1986

163.054 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.054
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1986
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Posledný update: 31.10.2010 16:25
Zrušené HDV 163.055 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1986

163.055 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.055
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 8-2014
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1986
Rekonštrukcia na: 361.108
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Posledný update: 20.8.2014 17:51
Zrušené HDV 163.056 ZSSK Košice   ŠKODA Plzeň 1986

163.056 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.056
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 2012
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1986
Rekonštrukcia na: 361.005
Ďalšie info:

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH

Posledný update: 18.9.2012 1:25
163.057 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1986

163.057 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.057
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1986
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH

Posledný update: 31.10.2010 16:26
Zrušené HDV 163.058 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1986

163.058 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.058
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 6/2013
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1986
Rekonštrukcia na: 361.103
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Posledný update: 11.6.2013 8:38
Zrušené HDV 163.059 ZSSK Žilina HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1986

163.059 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.059
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 1/2014
Dislokácia: Žilina
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1986
Rekonštrukcia na: 361.106
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

Predchádzajúce dislokácie:

 • do 2/2005 SPD Košice
 • do 3.1.2013 SPD Žilina
 • do ?/2013 SPD Košice
Posledný update: 8.1.2014 9:18
Zrušené HDV 163.060 ZSSK Košice   ŠKODA Plzeň 1986

163.060 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.060
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 4/2011
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1986
Rekonštrukcia na: 361.002
Ďalšie info:

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH

Posledný update: 18.7.2011 3:12
163.101 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1992

163.101 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.101
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1992
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Posledný update: 31.10.2010 16:23
Zrušené HDV 163.102 ZSSK Košice   ŠKODA Plzeň 1992

163.102 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.102
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 7/2012
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1992
Rekonštrukcia na: 361.101
Posledný update: 18.9.2012 1:25
Zrušené HDV 163.103 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1992

163.103 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.103
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 7/2011
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1992
Rekonštrukcia na: 361.003
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

Nehody:

 • 5.12.2005 zrážka v žst. Košice s HDV 770.106, na 163.103 poškodený čelník, oprava v ŽOS Vrútky. Po oprave v prevádzke od 4/2006.

 

Posledný update: 18.7.2011 3:12
163.104 ZSSK Košice   ŠKODA Plzeň 1992

163.104 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.104
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1992
Posledný update: 31.10.2010 16:23
163.105 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1992

163.105 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.105
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1992
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Posledný update: 31.10.2010 16:22
163.106 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1992

163.106 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.106
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1992
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

V rámci EV dokončenej v 12/2014 dosadený blonski náter.

Posledný update: 7.12.2014 19:01
163.107 ZSSK Košice   ŠKODA Plzeň 1992

163.107 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.107
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1992
Posledný update: 31.10.2010 16:22
163.108 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1992

163.108 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.108
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1992
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Posledný update: 31.10.2010 16:22
163.109 ZSSK Košice   ŠKODA Plzeň 1992

163.109 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.109
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1992
Posledný update: 31.10.2010 16:22
163.110 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1992

163.110 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.110
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1992
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Posledný update: 31.10.2010 16:22
163.111 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1992

163.111 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.111
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1992
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Posledný update: 31.10.2010 16:22
163.112 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1991

163.112 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.112
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.029
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

Predchádzajúce dislokácie:

 • do 1/2015 SPD Žilina

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH

Posledný update: 20.1.2015 12:41
163.113 ZSSK Žilina HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1991

163.113 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.113
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Žilina
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.028
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

Predchádzajúce dislokácie:

 • do 14.12.2013 SPD Žilina
 • do 1/2015 SPD Košice
Posledný update: 20.1.2015 12:40
163.114 ZSSK Žilina HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1991

163.114 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.114
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Žilina
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.024
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

 

Posledný update: 5.11.2013 10:16
163.115 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1991

163.115 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.115
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.030
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info: Predchádzajúce dislokácie:

 • do 10/2014 SPD Žilina
Posledný update: 5.10.2014 13:47
163.116 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1991

163.116 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.116
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.021
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info: Predchádzajúce dislokácie:

 • do 10/2014 SPD Žilina
Posledný update: 5.10.2014 13:48
Zrušené HDV 163.117 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1991

163.117 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.117
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 12-2014
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.023
Rekonštrukcia na: 361.110
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

Predchádzajúce dislokácie:

 

 • do 10/2014 SPD Žilina
Posledný update: 30.12.2014 15:25
163.118 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1991

163.118 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.118
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.010
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info: Predchádzajúce dislokácie:

 • do 09/2014 SPD Žilina
Posledný update: 5.10.2014 13:51
163.119 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1991

163.119 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.119
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.031
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH

Predchádzajúce dislokácie:

 • do 3/2014 SPD Žilina
Posledný update: 12.3.2014 20:51
Zrušené HDV 163.120 ZSSK Žilina   ŠKODA Plzeň 1991

163.120 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.120
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 2012
Dislokácia: Žilina
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.025
Rekonštrukcia na: 361.004
Ďalšie info:

 Nehody:

 • 13.10.2010 v Žiline zrážka s el. jednotkou PKP. Na 163.120 poškodená časť hlavného rámu a bočnica.
Posledný update: 16.3.2012 20:23
163.121 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1991

163.121 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.121
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.032
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH

 Predchádzajúce dislokácie:

 • do 14.12.2013 SPD Žilina
Posledný update: 14.12.2013 18:12
163.122 ZSSK Košice HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1991

163.122 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.122
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.022
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

Predchádzajúce dislokácie:

 • do ??/2014 SPD Žilina
Posledný update: 20.8.2014 17:49
163.123 ZSSK Žilina HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1991

163.123 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.123
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Žilina
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.027
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

 

Posledný update: 30.1.2012 17:08
163.124 ZSSK Žilina HDV má korporátny náter ŠKODA Plzeň 1991

163.124 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.124
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia: Žilina
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.026
Korporátny náter: HDV má korporátny náter HDV má korporátny náter
Ďalšie info:

 

Posledný update: 31.10.2010 16:18
Zrušené HDV 163.125 ZSSK Košice   ŠKODA Plzeň 1991

163.125 ZSSK

Dislokácie / Karta vozidla

Číslo HDV: 163.125
Spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav: Zrušené HDV - 10/2012
Dislokácia: Košice
Výrobca: ŠKODA Plzeň
Vyrobené: 1991
Rekonštrukcia z: 162.009
Rekonštrukcia na: 361.102
Ďalšie info:

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH

 

 

 

Predchádzajúce dislokácie:

 • do 2/2005 SPD Žilina
Posledný update: 16.11.2012 20:38
 
 

Sekciu "Dislokácie" spravuje: Peršing a Nikis182. Aktualizácia: 4.3.2015 20:28.Kniha Desaťročie VLAKY.NET


TOPlist