Informácia podľa § 10 ods.1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  • Prevádzkovateľom je spoločnosť FIVE STAR, s.r.o., Hamuliakovo 384, 900 43 Hamuliakovo, IČO 35 945 401, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 36816/B.

  • Účelom spracúvania údajov je identifikácia registrovaných členov internetovej stránky.

  • Povinné údaje v elektronických formulároch sú len tie ktoré sú zvýraznené žltou farbou.

  • Pravdivosť poskytnutých údajov prevádzkovateľ neoveruje.

  • Osobné údaje klienta nebudú sprístupnené tretej osobe - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je sprístupnenie zmluvne dohodnuté medzi prevádzkovateľom a klientom.

  • Prevádzkovateľ zverejňuje len časť poskytnutých údajov na internetovej stránke.

  • Údaje sú získavané automatizovane prostredníctvom elektronického formuláru.

FIVE STAR, s.r.o.