Prievidza

Železničná stanica Prievidza je koncovou stanicou trate ŽSR č. 140 z Nových Zámkov. Odbočujú z nej trate ŽSR č. 144 do Nitrianskeho Pravna a č. 145 do Hornej Štubne. Po otvorení trate mala názov Privigye – Bojnóc furdö ( 1896 – 1900 ), potom Privigye ( 1900 – 1913 ), Privigye – Bojnóc furdö ( 1913 – 1918 ), Prievidza – Bojnické kúpele ( 1918 – 1962 ). Od r. 1962 nesie názov Prievidza. Počas výstavby trate do Handlovej sa rozšírila výpravná budova – bolo pristavané druhé jednopodlažné krídlo a čakáreň.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Nových Zámkov a Horenj Štubne

Železničná doprava v Prievidzi:

Územím okresu vedie železničná trať nadregionálneho významu Prievidza - Zbehy - Nové Zámky, ktorou je región pripojený na III. hlavný ťah SR a na medzinárodné železničné trate. Trať vedie priemyselnými zónami, ktoré sú vhodne napojené. Železničná trať Prievidza - Handlová - Horná Štubňa má regionálny význam a nadväzuje na železničnú trať Dúbrava - Vrútky. Všetky železnice majú prioritný význam z hľadiska prepravy nákladov a doplňujúci z hľadiska osobnej dopravy. Všetky železničné trate sa zbiehajú v Železničnom depe Prievidza, ktoré má regionálny význam a je vlakotvorné s novovybudovanou vlakovou stanicou.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Prievidza leží v km 28,436 jednokoľajnej trate Nitrianske Pravno - Nové Zámky a v km 0,00 odbočnej trate Horná Štubňa – Prievidza.

Je stanicou : zmiešanou - podľa povahy práce; odbočnou - pre trať Horná Štubňa – Prievidza; dispozičnou - pre trať Prievidza –Topoľčany, pre trať Prievidza –Horná Štubňa - pre trať Prievidza – Nitrianske Pravno obojsmerne.

Rozčlenenie stanice

K železničnej stanici Prievidza sú pridelené :
- nesamostatná železničná stanica Nitrianske Pravno
- nesamostatná železničná stanica Prievidza nákladná stanica

Styk dráh

Vlečka DE-S-PE, s.r.o Prievidza odbočuje v stanici z koľaje č.101 výhybkou č.30. 
Koľajisko Rušňového depa Prievidza, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., odbočuje z koľaje č.10 výhybkou č.13. 

Hlásnice,(hradlá),odbočky,nákladiská, závorárske stanovištia a zástavky až k susedným staniciam

Zástavka Pravenec leží v km 36,373 medzi stanicami Nitrianske Pravno – Prievidza. Je pridelená k železničnej stanici Prievidza. Má prístrešok pre cestujúcich a nástupište dlhé 40m s elektrickým osvetlením.
Zástavka Nedožery leží v km 33,592 medzi stanicami Nitrianske Pravno - Prievidza. Je pridelená k železničnej stanici Prievidza. Má čakáreň pre cestujúcich a nástupište dlhé 90m bez elektrického osvetlenia.

Nástupištia

Stanica má vyvýšené nástupištia typu Tischer :
- pri koľaji č.5 dlhé 260 m,
- pri koľaji č.3 dlhé 251 m.