Veľká balkánska odysea vol.3 (Časť 1: Zdolávanie výluk v puszte)

Znova nadišiel čas letných dovoleniek, čo pre mňa a moju priateľku Sašu opäť predstavovalo objavovanie doteraz neobjavených končín na Balkánskom poloostrove. Dosiahnutie nášho cieľa predstavovalo intenzívne plánovanie a prehodnocovanie rôznych možností niekoľko mesiacov vopred, berúc do úvahy rozsiahle výluky v srbsko-maďarskom pohraničí, súvisiace s modernizáciou železničných tratí na oboch stranách hranice. Nakoniec sa mi podarilo naplánovať pomerne solídny itinerár, na jehož základe sme sa previezli Maďarskom, aby sme navštívili Srbsko, Čiernu Horu, Chorvátsko a Bosnu a Hercegovinu. V prvej časti reportáže sa pozrieme na našu cestu do hlavného mesta Vojvodiny – Noveho Sadu. [Pokračovanie]